Zwiększenie skuteczności działań pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 45+.

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy

Szczególnie: pośredników i doradców zawodowych, specjalistów ds. szkoleń,                              pracowników obsługujących osoby bezrobotne

Nazwa szkolenia:

Zwiększenie skuteczności działań pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 45+

Cele szkolenia:  

ü  Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników PUP na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku 45+,.

ü  Poznanie specyficznych zachowań, nawyków oraz stereotypów dotyczących osób powyżej 45 roku życia.

ü  Poznanie możliwości wykorzystania doświadczenia osób w wieku 45+, sposobów motywowania i aktywizacji na rynku pracy.

ü  Przeciwdziałanie trudnym sytuacjom z jakimi spotykają się osoby 45+ na rynku pracy.

 

Termin I: 4-5 kwietnia 2019             Miejsce: Kazimierz Dolny      cena: 999 zł

Termin II: 6-7 czerwca 2019             Miejsce: Zakopane      cena: 999 zł

Termin III: 29-30 sierpnia 2019             Miejsce: Gdańsk      cena: 999 zł

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Aktywność osób w wieku 45+ na rynku pracy:
 • Sposoby poszukiwania pracy;
 • Przyczyny braku aktywności zawodowej;
 • Aspiracje zawodowe osób w wieku 45+;
 • Potrzeby osób 45+ w kontekście rynku pracy.
 • Segmentacja pracodawców czyli różne odcienie „ageizmu”;
 • Typologia osób 45+;
 • Sposoby poszukiwania nowych pracowników;
 • Współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy;
 • Porównanie perspektyw: pracodawcy kontra osoby 45+.
 • Społeczne i gospodarcze aspekty dezaktywizacji zawodowej osób w wieku 45+;
 • Negatywne konsekwencje ekonomiczne i społeczne dezaktywizacji zawodowej osób w wieku 45+;
 • Wykluczenie zawodowe a wykluczenie społeczne niepracujących osób w wieku 45+.
 • Korzyści wynikające z zatrudnienia osób w wieku 45+;
 • Zalety pracowników w wieku 45+;
 • Dyskryminacja osób w wieku 45+;
 • Stereotypy o pracownikach w wieku 45+.
  • Rola doradcy zawodowego w zwiększeniu aktywności zawodowej osób 45+;
  • Rola pośrednika pracy w aktywizacji zawodowej i w przedstawianiu pozytywnego wizerunku osób w wieku 45+ pracodawcom;
  • Formy wsparcia dla osób w wieku 45+;
  • Najczęściej popełniane błędy przez instytucje rynku pracy w zakresie zatrudniania osób w wieku 45+.
   • Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w wieku 45+;
   • Aktywizacja zawodowa osób krótkotrwale bezrobotnych w wieku 45+;
   • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i znaczenie dokształcania się pracowników      w wieku 45+;
   • Motywowanie osób w wieku 45+ do większej aktywności na rynku pracy;
   • Programy Urzędów Pracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku 45+.
 1. Potrzeby i oczekiwania pracodawców w kontekście zatrudniania osób w wieku 45+:
 1. Wykluczenie zawodowe w grupie osób w wieku 45 +
 1. Podniesienie świadomości i wagi zatrudnienia pracowników w wieku 45+:
 1. Rola pracowników Powiatowych Urzędów Pracy w poprawie wizerunku osób w wieku 45+:
 1. Aktywizacja zawodowa osób w wieku 45+:

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia: 999 zł od uczestnika (cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć)

Ośrodek Kształcenia Zawodowego „Creator” jest placówką kształcenia ustawicznego zarejestrowaną w Łodzi:

         w Wydziale Edukacji, pod nr ew. Ed.VII. 43200-34/p.n./2005 z dnia 17 listopada 2005 roku.

        w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00010/2006 z 31.01.2006 roku.