Zmiany w prawie pracy 2017 r. dla firm

Nazwa szkolenia:   

ZMIANY W PRAWIE PRACY 2017 r.

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  

Dyrektorów, Kierowników, Pracowników Działów Kadr, Menedżerów personalnych 

 

Termin 1:18.04.2017             Miejsce: Łódź                       cena: 350 zł

Termin 2:09.05.2017             Miejsce: Warszawa            cena: 470 zł

Termin 3:22.05.2017             Miejsce: Poznań                  cena: 450 zł

Zajęcia realizowane w godzinach 09.00-16.00

 
Cel:  

zapoznanie uczestników z aktualnymi zmianami w prawie pracy

 
 
 
Program szkolenia:
 1. Nowe zasady wydawania świadectw pracy i nowe rozporządzenie w sprawie świadectw pracy
 •    Nowe zasady wydawania świadectw pracy,
 •    Zasady odwołanie się od wypowiedzenia do sądu pracy,
 •    Regulacje dotyczące pracodawcy zatrudniających poniżej 50 pracowników

     (regulamin pracy i wynagradzania),

 •    Zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia na umowę o pracę,
 •    Zasady ustalana minimalnego wynagradzania przy umowach zlecenia,
 •    Ewidencja godzin przepracowanych na zleceniu,
 •    Jakie nowe kompetencje otrzymała PIP w związku ze zmianami zasad   wynagradzania umów zleceń,
 1. Ostatnie zmiany w prawie pracy

·       Zasady potwierdzania na piśmie warunków umowy o pracę z nowym pracownikiem,

·       Wykaz dokumentów, które trzeba podpisać przed dopuszczeniem pracownika do pracy,

·       Akta osobowe pracowników,

·        zmiany związane z zakazem prac wzbronionych dla kobiet?

·       Czy w związku ze zmianami dotyczącymi prac wzbronionych konieczne będą zmiany w     

     regulaminach pracy firm?

 1. Umowy terminowe po zmianach z lutego 2016 r. – przegląd stanowisk urzędowych
 • Czy jest limitowana liczba umów na okres próbny, które można zawrzeć z jednym pracownikiem,
 • Czy przekształci się w umowę na czas nieokreślony umowa terminowa, która przedłużyła się do dnia porodu i w trakcie tego przedłużenia przekroczono 33 miesiące zatrudnienia?
 • Czy zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy może dotyczyć części etatu lub kilku godzin dziennie?
 1. Rodzicielstwo po zmianach z 2016 r.  – przegląd stanowisk urzędowych
 • Zasady wykorzystania odroczonego urlopu rodzicielskiego,
 • Zasady udzielania wydłużonego urlopu rodzicielskiego,
 • Zasada udzielania godzinowej opieki nad dzieckiem pracownikom niepełnosprawnym,
 • Jak ujmować w świadectwie pracy nowe uprawnienia związane z rodzicielstwem.
 
 
 

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, obiad, skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis, serwis kawowy podczas zajęć.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego „Creator” jest placówką kształcenia ustawicznego zarejestrowaną w Łodzi:

         w Wydziale Edukacji, pod nr ew. Ed.VII. 43200-34/p.n./2005 z dnia 17 listopada 2005 roku.

        w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00010/2006 z 31.01.2006 roku.                                                               

 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,