Prawo pracy w Pigułce dla firm

Nazwa szkolenia:   

PRAWO PRACY W PIGUŁCE

 

Szkolenie przeznaczone dla pracowników firm:  

Szczególnie:

Dyrektorów, Kierowników, Pracowników Działów Kadr, Menedżerów personalnych 

 

Termin 1:14.04.2017             Miejsce: Łódź                       cena: 350 zł

Termin 2:21.04.2017             Miejsce: Warszawa            cena: 470 zł

Termin 3:16.05.2017             Miejsce: Poznań                  cena: 450 zł

Zajęcia realizowane w godzinach 09.00-16.00

 
Cel:  poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu prawa pracy
 
 
 
Program szkolenia:

1. Zagadnienia ogólne:

   Nawiązanie stosunku pracy : rodzaje umów o prace, zasady prawidłowego sporządzania umów o pracę,

   Dokumentacja pracownicza i zasady jej prowadzenia.

2.   Zmiana warunków umowy o pracę i zasady zmiany warunków pracy w trakcie okresu zatrudnienia.

3.   Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy,

4.   Obowiązki pracodawcy i pracownika,

5.   Odpowiedzialność materialna pracowników,

6.   Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem,

7.   Rozwiązywanie stosunku pracy i dokumentacja związana z rozwiązaniem stosunku pracy.   

 
 
 
 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 

Cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, obiad, skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis, serwis kawowy podczas zajęć.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego „Creator” jest placówką kształcenia ustawicznego zarejestrowaną w Łodzi:

         w Wydziale Edukacji, pod nr ew. Ed.VII. 43200-34/p.n./2005 z dnia 17 listopada 2005 roku.

– w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00010/2006 z 31.01.2006 roku.

 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,