Realizacja procedur organizacji szkoleń – praktyczny warsztat dla doradców klienta

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy

Nazwa szkolenia:

Realizacja procedur organizacji szkoleń – praktyczny warsztat dla doradców klienta

Cel:  

Nabycie umiejętności realizacji szkoleń według przygotowanych procedur.

Termin I: 27 marca 2019             Miejsce: Łódź           cena: 349 zł

Termin II: 17 kwietnia 2019             Miejsce: Warszawa           cena: 439 zł

Termin III: 21 czerwca 2019             Miejsce: Wrocław           cena: 439 zł

Termin IV: 1-3 lipca 2019             Miejsce: Szczawnica           cena: 1780 zł

Termin V: 26-28 sierpnia 2019             Miejsce: Łeba           cena: 1780 zł

Szczegółowy program szkolenia:

  1. Organizacja szkoleń dla bezrobotnych – podstawy prawne.
  2. Diagnoza zapotrzebowania na szkolenia dla osób bezrobotnych.
  3. Przygotowanie planu szkoleń.
  4. Prowadzenie naboru na szkolenia.
  5. Realizacja szkolenia.
  6. Monitorowanie przebiegu szkolenia.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności:

        analizy podstaw prawnych organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych,

        dokonania diagnozy zapotrzebowania na szkolenia na podstawie dokumentów źródłowych,

        opracowania planu szkoleń,

        przygotowania i przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w trybie indywidualnym, trybie grupowym,

        prowadzenia monitoringu szkoleń

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia 349 zł od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, obiad, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Cena szkolenia 439 zł od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, obiad, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Cena szkolenia 1780 zł od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego „Creator” jest placówką kształcenia ustawicznego zarejestrowaną w Łodzi:

         w Wydziale Edukacji, pod nr ew. Ed.VII. 43200-34/p.n./2005 z dnia 17 listopada 2005 roku.

        w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00010/2006 z 31.01.2006 roku.