WARSZTATY RODO Ochrona danych osobowych po 25 maja 2018 r.

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

administracji publicznej, administracji samorządowej, oświaty, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin, Urzędów Miast, Ośrodków Pomocy Społecznej, przedsiębiorstw, innych

Nazwa szkolenia:

WARSZTATY RODO

Ochrona danych osobowych po 25 maja 2018 r.

Cel szkolenia:  

Celem warsztatów jest opanowanie praktycznych umiejętności opracowania i wdrożenia wymaganych prawem krajowym i unijnym uregulowań wewnętrznych Administratora Danych. Obowiązek posiadania dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych , obecnie opiera się na zawartych w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy tzw. „RODO” wymaganiach i obowiązkach stawianych Administratorowi Danych. Warsztaty mają Państwu ułatwić w praktyce sprostaniu proceduralnym obowiązkom związanym z ochrona danych osobowych.

Termin: 16 listopada 2018           Miejsce: Wrocław           Cena: 449 zł brutto

Cena przy zapisie trzech osób: 1 257 zł (tylko 419 zł brutto od osoby!)

Istnieje możliwość doliczenia do kosztów szkolenia / faktury                                    noclegu w dniu poprzedzającym szkolenie.

Szkolenie odbywać się będzie w godzinach 09:00-15:00

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Audyt – od czego zacząć opracowywanie dokumentacji RODO.
 • Planowanie procesu wdrożenia RODO.
 • Rola audytu w procesie wdrożenia RODO.
 • Ćwiczenia praktyczne z opracowania audytu.
 1. Klauzule informacyjne – jako podstawowy obowiązek Administratora danych
 • Podstawowe cele klauzuli informacyjnej
 • Zasady opracowywania klauzuli informacyjnej
 • Ćwiczenia praktyczne w opracowywaniu klauzul informacyjnych
 1. Zasady zabezpieczenia danych osobowych
 • Omówienie podstaw prawnych i konieczności zabezpieczania danych.
 • Wskazanie typowych przykładów zabezpieczeń.
 • Omówienie metod i zasad zabezpieczenia danych na przykładach indywidualnych uczestników warsztatów.
 1. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 • Omówienie podstaw prawnych i konieczności formalizowania upoważnień do przetwarzani danych osobowych.
 • Ćwiczenia z opracowywania upoważnień.
 1. Umowa powierzenia przetwarzania danych:
 • Podstawy prawne i charakter prawny – omówienie.
 • Przykłady zastosowań, faktyczne cele, korzyści i zagrożenia.
 • Przykłady dla danego typu działalności i wskazanie typowych, funkcjonalnych rozwiązań.
 • Ćwiczenia polegające na stworzeniu wzorców umów przez uczestników warsztatów.
 1. Polityki bezpieczeństwa, certyfikacja, inna przydatna dokumentacja.
 • Omówienie charakterystyki prawnej tego dokumentu oraz konieczności jego wdrożenia,.
 • Wybadanie i wskazanie potrzeb w zakresie posiadania odpowiedniej dokumentacji.
 • Wskazanie metod przygotowywania i bieżącej obsługi dokumentacji.
 • Ćwiczenia polegające na stworzeniu polityki bezpieczeństwa danych osobowych.
 1. Polityka postępowania na wypadek naruszeń:
 • Omówienie charakterystyki prawnej tego dokumentu oraz konieczności jego wdrożenia.
 • Wybadanie i wskazanie potrzeb w zakresie posiadania odpowiedniej dokumentacji.
 • Wskazanie metod przygotowywania i bieżącej obsługi dokumentacji.
 • Ćwiczenia polegające na stworzeniu polityki postępowania na wypadek naruszeń.

  

Prowadzący:

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ze specjalizacją Wymiaru Sprawiedliwości. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu ekspertyzy dokumentów oraz sądownictwa. W karierze zawodowej pełniła rolę prawnika, specjalisty ds. personalnych, specjalisty ds. BHP, specjalisty ds. danych osobowych, biegłej sądowej oraz trenera. Posiada bardzo dobrą znajomości prawa pracy oraz aktualnej praktyki orzeczniczej z tej dziedziny prawa, zrealizowała wiele szkoleń z RODO, prawa pracy, prawa konsumenckiego, metod zabezpieczania banknotów oraz dokumentów przed fałszerstwem, bezpieczeństwa danych osobowych, współpracowała przy prowadzeniu spraw sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz spraw windykacyjnych.

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkoleniazawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć, obiad.

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego „Creator” jest placówką kształcenia ustawicznego zarejestrowaną w Łodzi:

         w Wydziale Edukacji, pod nr ew. Ed.VII. 43200-34/p.n./2005 z dnia 17 listopada 2005 roku.

         w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00010/2006 z 31.01.2006 roku