Aktywizacja klientów PUP po nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy, 

szczególnie:pośredników pracy, doradców zawodowych, pracowników działów szkoleń, pracowników administracji,

Nazwa szkolenia:

   Aktywizacja klientów PUP po nowelizacji
Ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 

Termin I: 13.11.2017       Miejsce:Łódź       Cena: 349 zł

Zajęcia odbędą się w godzinach 9:00-16:00

 

Termin II: 27.11.2017       Miejsce: Warszawa       Cena: 440 zł 

Zajęcia odbędą się w godzinach 9:00-16:00

 

Termin III: 11.12.2017     Miejsce: Poznań       Cena: 410 zł 

Zajęcia odbędą się w godzinach 9:00-16:00

   

Cel szkolenia:  

  • Przygotowanie pracowników PUP do zadań związanych z aktywizacją zawodową 
Program szkolenia:

1. Aktywizacja zawodowa w nowych rozwiązaniach ustawowych.
    – Założenia zmian Ustawy i jej aktów wykonawczych.
    – Nowe formy pomocy: usługi instrumenty rynku pracy.
2. Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych.
    – Profilowanie a segmentacja osób bezrobotnych
    – Ustalenie profilu pomocy.
    – Tryb i zasady zmiany profilu pomocy.
3. Realizacja Indywidualnego Planu Działania.
   – Ustalanie indywidualnego planu działania dla poszczególnych grup profilowanych klientów.
   – Monitorowanie IPD i działań doradców klienta.
4. Zaplanowanie i realizowanie poszczególnych form wsparcia.
   – Bony szkoleniowe.
   – Studia podyplomowe.
   – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.
5. Współpraca doradców klienta z innymi stanowiskami pracy
   – Komunikacja w zespole doradców klienta.
   – Warunki dobrej współpracy.

 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 

Cena szkolenia:  zawiera udział w zajęciach dydaktycznych,obiad, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

                                                        

 Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212, e-mail:biuro@creator.edu.pl