Zastosowanie metody CoachWise w pracy z klientem trudnym przez doradcę zawodowego

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Powiatowych Urzędów Pracy

Szczególnie: pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. szkoleń

Nazwa szkolenia:

Zastosowanie metody CoachWise w pracy z klientem trudnym

przez doradcę zawodowego w celu skutecznej aktywizacji

osób bezrobotnych w PUP

Cele szkolenia:

ü  Nabycie umiejętności udzielania wsparcia dla osób bezrobotnych w formie coachingu

ü  Zastosowanie metody CoachWise w skutecznej aktywizacji osób bezrobotnych w tym trudnych klientów

ü  Rozwijanie podstawowych umiejętności coacha, takich jak: nawiązywanie kontaktu z bezrobotnymi, precyzyjnego przekazywania treści, dopasowania stylu rozmowy do odbiorcy, kierowania rozmowy do wyznaczonego celu.

ü  Nabycie umiejętności stosowania metod i narzędzi coachingowych zwiększających efektywność procesu aktywizacji zawodowej.

Termin I: 20-22 maja 2019           Miejsce: Szczawnica           Cena: 1780 zł

Termin II: 13-14 czerwca 2019           Miejsce: Łódź           Cena: 849 zł

Termin II: 26-28 sierpnia 2019           Miejsce: Łeba           Cena: 1780 zł

Szczegółowy program szkolenia:

1. Wprowadzenie do coachingu.

Co to jest coaching? Definicje, modele rozmów coachingowych. Potrzeby rozwojowe; Rozwój – podstawowe wartości i przekonania; Trening; Mentoring; Doradztwo; Różnice pomiędzy terapią, doradztwem personalanym/poradnictwem zawodowym a coachingiem. Korzyści płynące z coachingu. Specyfika pracy metodą CoachWise

2. Teorie uczenia się.

Teoria kompetencji; Cykl uczenia się Kolba; Przeszkody w uczeniu się; Indywidualne style pracy; Obszary i poziomy uczenia się (podział Blooma)

3. Warsztat coacha.

Opis pracy, umiejętności i cech coacha. Podstawowe narzędzia komunikacyjne coacha. Model dobrego komunikowania się. Nastawienie na cele w komunikacji.

Umiejętności analityczne; Asertywność; Radzenie sobie z konfliktami; Ułatwianie uczenia się i nabywania nowych umiejętności (facylitacja); Wywieranie wpływu; Słuchanie; Obserwacja; Planowanie i ustalanie priorytetów; Przedstawianie pomysłów i

informacji; Zadawanie pytań; Budowanie kontaktu; Stosowanie i interpretowanie komunikacji niewerbalnej.

4. Rodzaje coachingu.

Etapy coachingu.

Przygotowanie siebie; Przygotowanie miejsca; Przygotowanie klienta

Etap l: Określanie potrzeb i celów coachingu Działania coacha; Co może się nie udać; Wymagane umiejętności.

Etap 2: Uzgadnianie konkretnych potrzeb rozwojowych

Działania coacha; Co może się nie udać; Wymagane umiejętności

Etap 3: Opracowywanie szczegółowego planu coachingu

Działania coacha; Co może się nie udać; Wymagane umiejętności

Etap 4: Wykonywanie zadania bądź czynności

Działania coacha; Co może się nie udać; Wymagane umiejętności

Etap 5: Przegląd działania i planowanie lepszego funkcjonowania

Działania coacha; Co może się nie udać; Wymagane umiejętności Trening umiejętności, zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce

Etap 6: Zakończenie coachingu.

Działania coacha; Co może się nie udać; Wymagane umiejętności

5. Sesja warsztatowa.

Trening umiejętności, zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Aktywizacja bezrobotnych metodą CoachWise.

6. Podsumowanie szkolenia.

Refleksja uczestników nt. szkolenia w konwencji: „Co mogę wykorzystać/wdrożyć od jutra, a co wymaga przemyślenia, dopracowania?”

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia 849 zł od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Cena szkolenia 1780 zł od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.