Zarządzanie projektami

Nazwa szkolenia:  

Zarządzanie projektami

 Szkolenie przeznaczone dla pracowników: 

 Urzędów Pracy
szczególnie: specjalistów ds. programów

 

Termin: 25.05.2017            Miejsce: Łódź   cena: 379 zł

Zajęcia odbędą się w godzinach 09:00-16:00

 

 
 

Cele szkolenia:

 
 • zaplanowanie działań poprzedzający przygotowanie projektów

 • identyfikacja problemów

 • metody dobór członków zespołu projektowego

 • podział ról w zespole projektowym 

Sposób realizacji:

 • wykład, praca w grupach, prezentacja multimedialna.

Wymagania wstępne dla uczestników:

 • znajomość roli i zadań publicznych służby zatrudnienia
 • znajomość narzędzi analizy rynku pracy  
 • znajomość zasad współpracy

 

 
Program szkolenia:

 1. Działania poprzedzające przygotowanie projektów.
 •  Pozyskiwanie danych wtórnych i pierwotnych, analizy, wywiady, badania ankietowe, sprawozdania.

     2. Identyfikacja i wizualizacja problemów.

 •    Metody twórczego myślenia: drzewo decyzyjne, burza mózgów, metoda  635”

     3. Budowanie zespołu, role członków zespołu.

 •   Dobór człoków zespołu, znaczenie kompetencji i kwalifikacji członków, zespołu w realizacji projektu.

     4. Cykl życia projektu.

 •   Modelu cyklu życia projektu a czynnik czasu.

Sposób sprawdzania efektów kształcenia:

 •        Uczestnik potrafi zaplanować działania poprzedzające przygotowanie projektu.
 •        Słuchacz potrafi wykorzystywać wybrane metody twórczego myślenia do identyfikacji i wizualizacji problemu.
 •        Uczestnik potrafi budować zespół projektowy.     

 

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia: 379 zł od uczestnika (cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), obiad, serwis kawowy podczas zajęć)

Ośrodek Kształcenia Zawodowego „Creator” jest placówką kształcenia ustawicznego zarejestrowaną w Łodzi:

         w Wydziale Edukacji, pod nr ew. Ed.VII. 43200-34/p.n./2005 z dnia 17 listopada 2005 roku.

                               –        w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00010/2006 z 31.01.2006 roku.                                                               

 
  
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,