Bilans kompetencji z elementami Indywidualnego Planu Działania w pracy doradcy zawodowego i pośrednika pracy

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy,

Szczególnie: doradców zawodowych i pośredników pracy

Nazwa szkolenia

Bilans kompetencji z elementami Indywidualnego Planu Działania w pracy doradcy zawodowego i pośrednika pracy

Cele szkolenia:

  • kompleksowe zapoznanie się uczestników z problematyką bilansu kompetencji, jego aspektami teoretycznym, jak i praktycznymi
  • dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat metodologii bilansu kompetencji oraz stosowanych w nim narzędzi
  • nabycie umiejętności przeprowadzania bilansu kompetencji w stosunku do klienta o różnym statusie zawodowym

Termin:  28 – 30 listopada 2016            MiejsceZakopane     cena : 1550 zł

Przyjazd 27.11 od godz. 16.00, rozpoczęcie zajęć godz. 9.00 . Zakończenie szkolenia 30.11 godz.15.00 

 

Sposób realizacji:

prezentacja PP, warsztat, konsultacje indywidualne

Szczegółowy program szkolenia:

1. Model kompetencyjny: jak rozumieć kompetencje, model kompetencji zawodowych, ocena kompetencji

– Wiedza na temat kompetencji i ich diagnostyki

2. Wprowadzenie do bilansu kompetencji: aktualna sytuacja prawna, wyjaśnienie pojęcia, przedstawienie metody, zastosowanie bilansu kompetencji we francuskim systemie poradnictwa zawodowego oraz w Polsce, struktura bilansu

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie z zakresu przeprowadzania bilansu z elementami Indywidualnego Planu Działania

3. Specyfika pracy doradcy w bilansie kompetencji: typy doradców zawodowych, rola doradcy zawodowego w prowadzeniu bilansu kompetencji

– Umiejętność doboru narzędzi bilansu

4. Wyzwania stojące przed uczestnikami bilansu – aspekty psychologiczne: charakterystyka klientów – case study, sytuacja życiowa i zawodowa klientów

– Umiejętność dostosowania narzędzi do klienta indywidualnego

5. Indywidualizacja działań w bilansie – elementy IPD: specyfika pracy z klientem o różnym statusie zawodowym, dobór metod i narzędzi do klienta, narzędzia zastępcze, komunikacja interpersonalna – podstawa pracy z klientem

– Rozwój umiejętności komunikowania się

6. Bilans kompetencji – warsztat: proces przeprowadzania bilansu, case study

– Nabycie elastyczności w doborze metod pracy

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN

Cena szkolenia : 1550 zł od uczestnika

Cena zawiera:

– udział w zajęciach dydaktycznych,

– koszt wyżywienia  (śniadanie, obiad, kolacja) i zakwaterowania – w pokojach 2-3 osobowych,

– materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis),

– serwis kawowy podczas zajęć,

Informacje i zapisy :  42 632 25 91  lub   512 370 212,   biuro@creator.edu.pl