Diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnym rynku pracy

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy,

Szczególnie: specjalistów ds. rozwoju zawodowego

Nazwa szkolenia

Diagnozowanie zapotrzebowania na
kwalifikacje i umiejętności na lokalnym rynku pracy

Termin28 – 30 listopada 2016               MiejsceZakopane                             cena : 1550 zł

Przyjazd 27.11 od godz. 16.00, rozpoczęcie zajęć godz. 9.00 . Zakończenie szkolenia 30.11 godz.15.00 

Sposób realizacji:

prezentacja PP, warsztat, konsultacje indywidualne

Szczegółowy program szkolenia:

I. Istota systemu diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnym rynku pracy.

1. Diagnozowanie na poziomie powiatowych urzędów pracy.

2. Wstępne etapy diagnozowania potrzeb pracodawców na kwalifikacje i umiejętności.

3. Wstępne etapy diagnozowania potrzeb osób uprawnionych do szkoleń.

4. Pozostałe etapy diagnozowania potrzeb lokalnego rynku pracy.

II. Kluczowe pojęcia dla potrzeb diagnozowania potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy.

III. Metody badań ilościowych.

1. PAPI (Pen and Paper Interview, wywiady kwestionariuszowe), CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing, wywiady bezpośrednie ze wspomaganiem komputerowym).

2. Narzędzia badawcze do wywiadów kwestionariuszowych.

a. Kwestionariusze wywiadu.

b. Karty respondenta.

c. Instrukcja dla ankietera.

d. Klucze kodowe.

3. Sposób doboru próby.

IV. Metody badań jakościowych.

1. Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI).

2. Panel ekspertów.

V. Diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnym rynku pracy.

1. Diagnoza popytu zgłaszanego przez przedsiębiorstwa.

a. PULS, jako źródło informacji.

b. Badanie przedsiębiorstw za pomocą wywiadów kwestionariuszowych.

c. Raport cząstkowy.

2. Diagnoza osób uprawnionych do szkoleń, staży i przygotowania zawodowego dorosłych.

a. PULS, jako źródło informacji.

b. Kwestionariusz wywiadu, jako źródło informacji o potrzebach szkoleniowych, zapotrzebowania na staże i przygotowanie zawodowe dorosłych osób uprawnionych do szkoleń.

c. Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych – uzupełniające źródło informacji o potrzebach szkoleniowych, zapotrzebowania na staże i przygotowanie zawodowe dorosłych.

d. Raport cząstkowy.

3. Synteza diagnozy potrzeb szkoleniowych, zapotrzebowania na staże i przygotowanie zawodowe dorosłych pracodawców i bezrobotnych uprawnionych do szkoleń.

a. Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu.

b. Analiza dotychczasowych wskaźników efektywności szkoleń, staży, przygotowania zawodowego dorosłych w powiecie.

c. Opracowanie raportu syntetycznego.

d. Panel ekspertów jako metoda walidacji raportu syntetycznego.

e. Opracowanie ostatecznej wersji raportu syntetycznego.

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN

Cena szkolenia: 1550,00 zł od uczestnika

Cena zawiera:

– udział w zajęciach dydaktycznych,

pełne wyżywienie oraz nocleg w hotelu w pokojach 2-3 osobowych

– materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis),

– serwis kawowy podczas zajęć,

Informacje i zapisy :  42 632 25 91  lub   512 370 212,   biuro@creator.edu.pl