Coaching- metoda skutecznej aktywizacji osób bezrobotnych.

 

Coaching- metoda skutecznej aktywizacji osób bezrobotnych. 

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  dla kpracowników PUP
szczególnie: dldoradców zaw., pośredników pracy, specjalistów ds. szkoleń
Termin:  5-6 kwietnia 2014         Miejsce:  Łódź      cena: 910zł

Cele szkolenia:

  • Nabycie umiejętności udzielania wsparcia dla osób bezrobotnych w formie coachingu
  • Rozwijanie podstawowych umiejętności coacha, takich jak: nawiązywanie kontaktu z bezrobotnymi, precyzyjnego przekazywania treści, dopasowania stylu rozmowy do odbiorcy, kierowania rozmowy do wyznaczonego celu.
  • Nabycie umiejętności stosowania metod i narzędzi coachingowych zwiększających efektywność procesu aktywizacji zawodowej.
 
Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do coachingu.

Co to jest coaching? Definicje, modele rozmów coachingowych. Potrzeby rozwojowe; Rozwój – podstawowe wartości i przekonania; Trening; Mentoring; Doradztwo; Różnice pomiędzy terapią, doradztwem personalanym/poradnictwem zawodowym a coachingiem. Korzyści płynące z coachingu.

2. Teorie uczenia się

Teoria kompetencji; Cykl uczenia się Kolba; Przeszkody w uczeniu się; Indywidualne style pracy; Obszary i poziomy uczenia się (podział Blooma)

3. Warsztat coacha

Opis pracy, umiejętności i cech coacha. Podstawowe narzędzia komunikacyjne coacha. Model dobrego komunikowania się. Nastawienie na cele w komunikacji.

4. Rodzaje coachingu

Rodzaje coachingu i możliwości ich zastosowania w pracy PUP. Metody i narzędzia coachingowe zwiększające efektywność procesu aktywizacji zawodowej.

5. Przygotowanie do prowadzenia coachingu.

Etapy coachingu.

Etap l: Określanie potrzeb i celów coachingu

Etap 2: Uzgadnianie konkretnych potrzeb rozwojowych

Etap 3: Opracowywanie szczegółowego planu coachingu

Etap 4: Wykonywanie zadania bądź czynności

Etap 5: Przegląd działania i planowanie lepszego funkcjonowania

Etap 6: Zakończenie coachingu.

6. Sesja warsztatowa.

Trening umiejętności, zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

7. Podsumowanie szkolenia.

Refleksja uczestników nt. szkolenia w konwencji: „Co mogę wykorzystać/wdrożyć od jutra, a co wymaga przemyślenia, dopracowania?”

 
 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 

Sposób sprawdzania efektów kształcenia;

Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem zdobytej wiedzy teoretycznej,

Środki i materiały dydaktyczne:skrypt, handouty

 

Cena szkolenia: 350,00zł od uczestnika. Cena zawiera:

– udział w zajęciach dydaktycznych,

– obiad podczas zajęć

– materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis),

– serwis kawowy podczas zajęć,

 
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,