Indywidualny dobór wsparcia dla osób bezrobotnych i ich segmentacja – nowe narzędzia aktywizacji zawodowej

Nazwa szkolenia:   Indywidualny dobór wsparcia dla osób bezrobotnych i ich segmentacja – nowe narzędzia aktywizacji zawodowej
 

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  Urzędów Pracy
szczególnie: pośredników i doradców zawodowych
Termin:  5-8 listopada 2013          Miejsce:  Gdańsk      cena: 1750 zł od uczestnika
Przyjazd 05.11 od godz. 13.00, rozpoczęcie zajęć godz. 16.00. Zakończenie 8.11.2013 godz.13.00

 
Cel:
 • wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności skutecznej obsługi klienta w PUP z wykorzystanie Matrycy Kurcmana
 • nabycie wiedzy z zakresu metody segmentowania klientów PUP poprzez Matrycę Kurcmana
 • nabycie wiedzy z zakresu profilowania usług dla konkretnej grupy klientów
 
 
Sposób realizacji: prezentacja PP, warsztat, konsultacje indywidualne
 
Program szkolenia:
 1. Matryca Kurcmana –instrument segmentowania klientów
  – grupy klientów PUP wyodrębnione poprzez Matrycę Kurcmana
  – korzyści przeprowadzenia segmentacji wg Matrycy Kurcmana
  – narzędzia segmentowania w Matrycy
  – warsztaty określania kwalifikacji zawodowych klienta
  – warsztaty identyfikacji motywacji klienta
  – rola poszczególnych pracowników w procesie segmentacji
  – procedura wdrożeniowa w matrycy
 2. Grupy klientów a zadania poszczególnych specjalistów
  – narzędzia pracy pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów i liderów klubu pracy
  – dobór odpowiednich usług i instrumentów rynku pracy dla odpowiedniego segmentu klientów
  – IPD a Matryca Kurcmana – poprawa efektywności IPD
 3. Profilowanie klientów PUP
  – pojęcie profilowania usług rynku pracy
  – grupy klientów przeznaczone do odpowiedniego sposobu aktywizacji zawodowej 
  –profile i cechy
  – grupy klientów po profilowaniu a dobór odpowiedniej ścieżki postępowania
  – metody działań wobec poszczególnych sprofilowanych grup
 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika: 1750 zł od uczestnika
 Cena zawiera:
– udział w zajęciach dydaktycznych,
– koszt wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja) i zakwaterowania – w pokojach 2-3 osobowych,
– materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis),
– serwis kawowy podczas zajęć,
 
 
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,