Doskonalenie umiejętności interpersonalnych w kontakcie z osobą będącą w kryzysie

Nazwa szkolenia:   Doskonalenie umiejętności interpersonalnych w kontakcie z osobą będącą w kryzysie

Szkolenie przeznaczone dla pracowników: Urzędów Miast i Gmin, MGOPS, PCPR, DPS, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Ośrodków Socjoterapii, Świetlic Środowiskowych, Punktów Konsultacyjnych, Organizacji Pozarządowych, itp.
szczególnie: pielęgniarek, wolontariuszy, pracowników: socjalnych, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej

Termin:  17-19 września 2014          Miejsce: Zakopane      cena: 1480 zł
Przyjazd 16.09. od godz. 17.00, rozpoczęcie zajęć 17.09 godz. 11.00 Zakończenie szkolenia 19.09 godz. 14.00
 
Cel:  efektywne świadczenie pomocy osobom w kryzysie, redukcja symptomów i przywrócenie równowagi psychicznej.
 
 
Program szkolenia:
 1. Interwencja kryzysowa jako specyficzna forma pomocy krótkoterminowej.
 2. Fazy i etapy interwencji kryzysowej.
 3. Cechy osób skutecznie pomagających.
 4. Umiejętności komunikacyjne:
  – Słuchanie przekazów werbalnych
  – Postrzeganie przekazów niewerbalnych
  – Werbalne i niewerbalne reagowanie
 5. Komunikacja emocjonalna:
  – Identyfikowanie emocji klienta
  – Monitorowanie i skuteczne radzenie sobie z własnymi emocjami.
 6. Zmienne występujące po stronie klienta.
Forma zajęć – Mini- wykład, zajęcia warsztatowe, dyskusja, psychoedukacja.
 
Po zakończonym szkoleniu uczestnikom wystawiamy certyfikaty
 
Cena szkolenia od uczestnika: 1480 zł
cena zawiera:Cena zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć, pobyt w hotelu w pokojach 2-3 osobowych,pełne wyżywienie oraz serwis kawowy.
 
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,