Narzędzia ekonomii społecznej w pracy doradcy zawodowegoi pośrednika pracy w skutecznym aktywizowaniu osób bezrobotnych w PUP

Narzędzia ekonomii społecznej w pracy doradcy zawodowego

i pośrednika pracy w skutecznym aktywizowaniu osób bezrobotnych w

PUP

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  PUP 

szczególnie: pośredników pracy, doradców zawodowych.oraz: dla kogo

 

 

Termin:  25-28 listopada 2015  Miejsce:  Kazimierz Dolny          Cena: 1750zł

 

Przyjazd 24.11 od godz. 17.00, rozpoczęcie zajęć 25.11 godz. 09.00. Zakończenie szkolenia 28.11 godz.14.00

 

 

 

Cel:  

Ø  Zdobycie wiedzy z zakresu narzędzi Ekonomii Społecznej.

Ø  Nabycie umiejętności udzielania wsparcia dla osób bezrobotnych z wykorzystaniem narzędzi Ekonomii Społecznej.

Ø  Rozwijanie podstawowych umiejętności takich jak doradztwo, coaching mający na celu inspirowanie klientów PUP do samo zatrudnienia.

Ø  Nabycie umiejętności stosowania metod i narzędzi z zakresu ABC przedsiębiorczości 

 

 Program szkolenia:

1.       Wstęp do ekonomii społecznej.

2.       Ekonomia społeczna i jej narzędzia.

3.       Modele i formy ekonomii społecznej.

4.       Jakie umocowanie prawne ma przedsiębiorstwo społeczne?

5.       Zakładanie Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES to stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie).

6.       Organizacje pozarządowe jako Podmioty Ekonomii Społecznej dające miejsca pracy.

7.       Jak stowarzyszenia i fundacje mogą wpisać się w nurt ekonomii społecznej i jakie niesie to za sobą korzyści.

8.       Spółdzielnie socjalne: jakie są zasady ich zakładania i funkcjonowania.

9.       Źródła finansowania PES.

10.   Środki finansowe jakimi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy na zakładanie PES.

11.   Dobre praktyki już funkcjonujących Podmiotów Ekonomii Społecznej.

12.   ABC przedsiębiorczości.

13.   Planowanie działalności i biznesplan.

14.   Planowanie strategiczne i operacyjne w PES, szczególnie w kontekście rozpoczęcia działalności gospodarczej.

15.   Co to jest biznes plan i jak się go tworzy.

16.   Marketing i promocja w PES.

17.   Podstawowe narzędzia promocji i sposób ich zastosowania.

18.   Zastosowanie narzędzi ES przez doradcę zawodowego i pośrednika pracy w skutecznym aktywizowaniu osób bezrobotnych.

 Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN

 Cena szkolenia od uczestnika: 1750 zł

Cena szkoleniazawiera:

– udział w zajęciach dydaktycznych,

– nocleg w pokojach 2-3 osobowych i pełne wyżywienie

– materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis),

– serwis kawowy podczas zajęć,

 

 Po wcześniejszej rezerwacji istnieje możliwość prywatnego przedłużenia pobytu po szkoleniu.

Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,

e-mail:biuro@creator.edu.pl