Współpraca pracowników działu ewidencji i świadczeń z Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz pozostałymi działami – stan prawny na 2014 rok.

Nazwa szkolenia:   

Współpraca pracowników działu ewidencji i świadczeń

 z Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz pozostałymi działami

– stan prawny na 2014 rok

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  PUP
szczególnie: pracowników działu ewidencji i świadczeń oraz CAZ
 
Termin I: 21-25 lipca 2014 Miejsce: Kołobrzeg  cena: 2320zł

Przyjazd 21.07 od godz. 15.00, rozpoczęcie zajęć godz.17.00. Zakończenie szkolenia 25.07  godz.11.00
Termin II: 27-29 sierpnia 2014 Miejsce:  Łeba cena: 1670zł
Przyjazd 26.08 od godz. 15.00, rozpoczęcie zajęć 27.08. godz.10.00. Zakończenie szkolenia 29.08  godz.14.00

Cel:  

 • zapoznanie uczestników szkolenia z nową procedurą rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, omówienie nowych elementów regulacji,
 • przedstawienie przyjętych rozwiązań organizacyjnych i prawnych,
 • omówienie elementów mogących stwarzać problemy interpretacyjne z zakresu stosowania ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • usystematyzowanie  wiedzy z zakresu umiejętności stosowania innych aktów prawnych regulujących pracę z klientami PUP,
 • poszerzenie wiedzy z zakresu skutecznej współpracy pracowników rejestracji i ewidencji z Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)

Wymagania wstępne dla uczestników:

 • Pracownicy PUP- z działu ewidencji i świadczeń oraz CAZ

Sposób realizacji:

 • prezentacja PP, warsztat, konsultacje indywidualne
 
Program szkolenia:

I  Rola rejestratora w procesie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (rejestracja osobista a rejestracja elektroniczna).

 1. Akty prawne regulujące pracę z klientami PUP – przewodnik po ustawach i rozporządzeniach niezbędnych do prawidłowej obsługi bezrobotnych  i poszukujących pracy.
 2. Organizacja pracy na stanowisku rejestratora – rejestracja osobista a rejestracja za pomocą formularza elektronicznego.
 3. Weryfikacja i analiza dokumentów.
 4. Dokonanie rejestracji oraz odmowa rejestracji.
 5. Ustalanie statusu bezrobotnego i poszukującego pracy.
 6. Ustalanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
 7. Prawo do kontynuacji zasiłku, okresy karencji oraz skrócenie okresów pobierania zasiłku.

II Istota i znaczenie rejestracji w dalszej aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy.

 1. Obowiązki bezrobotnych  i poszukujących pracy.
 2. Rola i zadania rejestracji w procesie profilowania bezrobotnych.
 3. Aktywizacja bezrobotnych i poszukujących pracy – współpraca pracowników działu ewidencji i świadczeń z kluczowymi  pracownikami urzędu pracy oraz pracownikami pozostałych działów.
 4. Pozbawianie statusu bezrobotnego i poszukującego pracy – prawidłowa kwalifikacja.
 5. Zasady i tryb przyznawania stypendiów z tytułu stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, kontynuacji  nauki, studiów podyplomowych oraz dodatków aktywizacyjnych.

 III.     Postępowanie administracyjne. 

 1. Omówienie najczęściej popełnianych błędów w postępowaniu administracyjnym.
 2. Odwołania od decyzji wydanej przez organ I instancji.
 3. Omówienie problemów występujących podczas realizacji zadań – wymiana doświadczeń
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika: cena
cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć, przerwy kawowe.
 
Po wcześniejszej rezerwacji istnieje możliwość prywatnego przedłużenia pobytu po szkoleniu.
 
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,