ZADANIA I WSPÓŁPRACA PRACOWNIKÓW DZIAŁU EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ Z CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ORAZ POZOSTAŁYMI DZIAŁAMI w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – stan na 2013 rok.

Nazwa szkolenia:   ZADANIA I WSPÓŁPRACA PRACOWNIKÓW DZIAŁU EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ
Z CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ORAZ POZOSTAŁYMI DZIAŁAMI
w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – stan na 2013 rok.
 

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  URZĘDÓW PRACY
szczególnie: pracownicy Działu Ewidencji i Świadczeń, pracownicy CAZ
 
Termin:  21 -24 października 2013          Miejsce:  Toruń      cena: 1750zł brutto od uczestnika
Przyjazd 21.10.2013 od godz. 14-tej. Rozpoczęcie zajęć 16.00. Zakończenie zajęć 24.10.2013 godz. 14.00.

 
Cel:  
 • Usystematyzowanie i wzbogacenie wiedzy z zakresu umiejętności stosowania ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,Z
 • apoznanie z rolą i zadaniami kluczowych pracowników PUP w zakresie profesjonalnego świadczenia usług nakładanych przez ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • Poszerzenie horyzontów wiedzy z zakresu skutecznej współpracy CAZ z pozostałymi działami w PUP.
 
 
Program szkolenia:
Blok pierwszy:
 1. Akty prawne regulujące pracę z klientami PUP – przewodnik po ustawach rozporządzeniach niezbędnych do prawidłowej obsługi bezrobotnego i poszukującego pracy.
 2. Procedura rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy – zgłaszanie osób bezrobotnych do ubezpieczenia zdrowotnego.
 3. Ustalanie statusu bezrobotnego i poszukującego pracy – niezbędne dokumenty.
 4. Ustalanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
 5. Kontynuacja zasiłku dla bezrobotnych.
 6. Ustalanie prawa do świadczeń po okresie karencji oraz skrócenie okresów pobierania zasiłku.
Blok drugi:
Od rejestracji do aktywizacji:
 1. Kwalifikowanie osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy – art. 49.
 2. Obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy.
 3. Aktywizacja bezrobotnych i poszukujących pracy – rola i zadania kluczowych pracowników urzędu pracy oraz współpraca pośrednika pracy, doradcy zawodowego, specjalisty ds. rozwoju zawodowego, specjalisty ds. programów, lidera klubu pracy z pozostałymi pracownikami urzędu.
 4. Pozbawianie statusu bezrobotnego i poszukującego pracy (prawidłowa kwalifikacja).
 5. Zasady i tryb przyznawania zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów z tytułu stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, kontynuacji nauki, studiów podyplomowych oraz dodatków aktywizacyjnych.
Blok trzeci:
Postępowanie administracyjne
 1. Omówienie najczęściej popełnianych błędów w postępowaniu administracyjnym.
 2. Odwołania od decyzji wydanej przez organ I instancji.
 3. Wydawanie zaświadczeń na żądanie strony.
 4. Omówienie problemów występujących podczas realizacji zadań – wymiana doświadczeń.
 
 
 
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika: 1750zł brutto od uczestnika,

 Cena zawiera: 
– udział w zajęciach dydaktycznych, 
– całodzienne wyżywienie (3 śniadania, 4 obiady, 3 kolacje),
– zakwaterowanie – 3 doby w pokojach 2-3 osobowych, 
– materiały do zajęć, 
– serwis kawowy podczas zajęć (kawa, herbata, woda, soki, ciasteczka),
 

 
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,