Interwencja wobec osób uzależnionych od narkotyków

Nazwa szkolenia:   

Interwencja wobec osób uzależnionych od narkotyków

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  
Urzędów, Urzędów Miast i Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej, PCPR,

 M.in.:  

Inspektorów, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alk., Punktów Konsultacyjnych,Terapeutów, Kuratorów, Pracowników Socjalnych, Psychologów, Policjantów,Lekarzy,

Termin:  11-12 luty 2017           Miejsce:  Łódź      cena: 350 zł
           sobota: 10.00-18:00
           niedziela: 9.00-15.00

 
Cel:  podniesienie skuteczności pracy z osobami uzależnionymi
 
 
Program szkolenia:
  • Skuteczny wywiad ( z rodziną, w szkole, dotyczący kontaktu z narkotykami)
  • Rozpoznawanie środków psychoaktywnych i kontaktów z nimi
  • Dynamika uzależnień
  • Psychologia zachowań osoby uzależnionej.
  • Kierunki, metody oraz zagrożenia w pracy z uzależnionymi
  • Praca z osobami bliskimi uzależnionego, w tym z rodziną
  • Rozmowa z osobą uzależnioną- prezentacje warsztaty
  • Rozmowa z rodziną osoby uzależnionej- prezentacje warsztaty
(zainteresowanym wysyłamy szczegółowy opis szkolenia )
 
 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika: 

350 zł. od uczestnika (cena zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, serwis kawowy, materiały do zajęć). 

Dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia w wybranym miejscu i/lub negocjujemy ceny

Informacje i zapisy: 042 632 25 91, lub 0 512 370 212, www.okzcreator.pl