Przemoc jako zjawisko społeczne – zapobieganie i radzenie sobie z przemocą

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Miast i Gmin,  MOPS, GOPS, DPS, Sądów, Punktów Konsultacyjnych, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji

szczególnie:

kuratorów, pracowników socjalnych, wychowawców, psychologów, lekarzy, terapeutów

Nazwa szkolenia:   

Przemoc jako zjawisko społeczne – zapobieganie i radzenie sobie
z przemocą

 
Termin I: 13-14.02.2018           Miejsce: Łódź      cena: 749 zł
Zajęcia są realizowane w godinach: 9.00-16.00
 
Termin II: 01.03.2018           Miejsce: Warszawa      cena: 439 zł
Zajęcia są realizowane w godinach: 9.00-16.00
 
Termin III: 06.03.2018           Miejsce: Łódź     cena: 349 zł
Zajęcia są realizowane w godinach: 9.00-16.00
 
Termin IV: 26-27.03.2018           Miejsce: Warszawa    cena: 879 zł
Zajęcia są realizowane w godinach: 9.00-16.00
 
Cel szkolenia: 
rozpoznawanie  i przeciwdziałanie zjawisku agresji i przemocy 
 
Program szkolenia:

1. Typy przemocy

2. Przyczyny przemocy.

3. Przemoc wobec kobiet  i mężczyzn.

4. Przemoc stosowana wobec dzieci.

– rozpoznawanie zespołu maltretowanego dziecka,

– konsekwencje przemocy,

– konsekwencje zaniedbania.

5. Opieka nad osobami starszymi i zaniedbanymi.

6. Pierwsza rozmowa z osobą, która doświadczyła przemocy.

7. Kontakt z rodzicami krzywdzącymi dzieci.                                    

8. Społeczna akceptacja przemocy.                                              

9. Pomoc psychologiczna, psychoterapia.

 

Cena szkolenia 349 zł oraz 439 zł zawiera: cena udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć, obiad. 

Cena szkolenia 749 zł oraz 879 zł zawiera: cena udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

Informacje i zapisy: 42 632 25 91, lub 512 370 212, e-mail:biuro@creator.edu.pl