Jak radzić sobie ze stresem i trudnymi emocjami (np. złość, wstyd, lęk, poczucie winy) – trening umiejętności

Nazwa szkolenia:   

Jak radzić sobie ze stresem i trudnymi emocjami(np. złość, wstyd, lęk, poczucie winy)– trening umiejętności

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  

Urzędów Miast i Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej, PCPR, DPS, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Ośrodków Socjoterapii, Świetlic Środowiskowych, Punktów Konsultacyjnych, Organizacji Pozarządowych, Służb Mundurowych i innych

szczególnie: 

urzędników obsługujących klientów/petentów  

oraz: 
nowych / nowoprzyjętych pracowników 
a także: Kierowników i Kadry Zarządzającej, Menadżerów
Termin:  10 marzec 2017         Miejsce:  Łódź      cena: 250 zł
zajęcia są realizowane w godzinach 9.00-15.00
          

 
Cel:  podniesienie skuteczności pracy z osobami uzależnionymi
 
opis

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładowo-warsztatowej. Obejmuje naukę skutecznych sposobów percepcji i ekspresji emocji i związanych z nimi zachowań w sytuacjach trudnych, zarówno w doświadczeniach życia zawodowego jak i osobistego.

 
Program szkolenia:

1.Emocje-źródła, funkcje

2.Modele złości /naturalna, chroniczna, unikanie/.

3.Inwentarz złości i co się za nią kryje

4.Konstruktywne wyrażanie złości.

5.Stres-zjawisko,przyczyny, konsekwencje/świadome, nieświadome/

6.Profilaktyka,metody radzenia sobie ze stresem

-koherencja,

-relaksacja/medytacje, wizualizacje,/

-gospodarowanie czasem, wyznaczanie, realizacja celów,

-zwiększanie asertywności

 
(zainteresowanym wysyłamy szczegółowy opis szkolenia )
 
 
 
 
Cena szkolenia od uczestnika: 

250 zł. od uczestnika (cena zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, obiad oraz serwis kawowy). 

Dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia w wybranym miejscu i/lub negocjujemy ceny

Informacje i zapisy: 42 632 25 91, lub 512 370 212, www.szkolenia.creator.edu.pl