Prawo pracy w pigułce

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

 

Urzędów Miast i Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędów Skarbowych, Sądów, Placówek szkolnych, Domów Kultury, 
szczególnie:  

Pracowników Działów Kadr, Kierowników, Dyrektorów

Nazwa szkolenia:   

Prawo Pracy w Pigułce

Termin 1: 22.11.2017     Miejsce: Warszawa     Cena: 440 zł

Zajęcia realizowane w godzinach 09.00-16.00

Termin 2: 06.12.2017       Miejsce: Poznań      Cena: 410 zł

Zajęcia realizowane w godzinach 09.00-16.00

 
Cel szkolenia:  
poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu prawa pracy 
 
Program szkolenia:

1. Zagadnienia ogólne:

       –Nawiązanie stosunku pracy : rodzaje umów o prace, zasady prawidłowego sporządzania umów o pracę,

-Dokumentacja pracownicza i zasady jej prowadzenia.

2.   Zmiana warunków umowy o pracę i zasady zmiany warunków pracy w trakcie okresu zatrudnienia.

3.   Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy,

4.   Obowiązki pracodawcy i pracownika,

5.   Odpowiedzialność materialna pracowników,

6.   Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem,

7.   Rozwiązywanie stosunku pracy i dokumentacja związana z rozwiązaniem stosunku pracy.   

 
 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN 
 

Cena szkoleniacena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych,obiad, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis, serwis kawowy podczas zajęć. Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

 

 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,  biuro@creator.edu.pl