Klient agresywny – kontrola i prewencja zachowań agresywnych

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy, Urzędów, Służb mundurowych, MOPS, Firm windykacyjnych

Szczególnie: nowych/nowoprzyjętych pracowników

a także: dla osób pracujących na stanowiskach obsługujących dużą liczbę klientów /petentów/ interesantów

oraz stanowiskach związanych z klientami trudnymi, agresywnymi, manipulującymi, roszczeniowymi, stosującymi różne formy psychomanipulacji.

Nazwa:

Klient agresywny – kontrola i prewencja zachowań agresywnych

Cel:

zgłębienie postaw i zachowań klientów trudnych oraz strategii redukowania zachowania agresywnego

Termin: 1-2 czerwca 2019           Miejsce: Łódź           Cena: 699 zł brutto

Sobota: 9.00-17.00, niedziela 9.00-15.00

Szczegółowy program kursu:

 1. Pojęcie – trudny, agresywny klient.
 2. Psychologiczne aspekty relacji z klientem trudnym, agresywnym.
 3. Źródła i mechanizmy zachowań klientów przejawiających tendencje agresywne, roszczeniowość i inne, rozwój zachowania agresywnego, osobowość a agresja u ludzi dorosłych.
 4. Wpływy sytuacyjne na agresję: agresywne sygnały, alkohol, temperatura, inne stresory środowiskowe.
 5. Kontrola i prewencja zachowania agresywnego – strategie redukowania agresji: katharsis, karanie, radzenie sobie z gniewem, uczenie się obserwacyjne.
 6. Analiza własnych trudności w relacji z klientem trudnym, agresywnym.
 7. Budowanie zasobów osobistych do efektywnego radzenia sobie w trudnych kontaktach z klientami: sposoby reagowania na zachowania klienta, reagowanie na obiekcje i zastrzeżenia, reagowanie na oceny krytyczne, obrona przed osobowym atakiem i krytyką, techniki radzenia sobie z trudnymi pytaniami, sposoby unikania sporów.
 8. Doskonalenie umiejętności społecznych, niezbędnych w budowaniu profesjonalnego kontaktu z klientem.
 9. Doskonalenie umiejętności metodycznych, podnoszących obiektywizm pracownika względem klienta.

Forma zajęć: warsztat psychoedukacyjny

 • Gry i ćwiczenia symulacyjne wpływające na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań uczestników
 • Studium przypadku umożliwiające analizowanie i rozwiązywanie trudnych sytuacji dotyczących specyfiki zawodowej uczestników szkolenia
 • Warsztaty w podgrupach dające możliwość efektywnej pracy w oparciu o doświadczenie zawodowe
 • Mini wykłady, podczas których jest przekazywana wiedza teoretyczna dotycząca omawianych zagadnień, uzupełniające i porządkujące posiadaną wiedzę
 • Dyskusje mające na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów
 • Odgrywanie ról umożliwiające indywidualną analizę i korektę zachowań uczestników

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN

Cena kursu 699 zł od uczestnika (cena zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć, przerwy kawowe, obiad)