Radzenie sobie z emocjami i stresem w kontakcie z klientem przejawiającym zaburzenia psychiczne

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy, Urzędów, Służb mundurowych, MOPS, Firm windykacyjnych

Szczególnie: nowych/nowoprzyjętych pracowników

a także: dla osób pracujących na stanowiskach obsługujących dużą liczbę klientów /petentów/ interesantów

oraz stanowiskach związanych z klientami trudnymi oraz o zaburzonej osobowości

Oraz: urzędników obsługujących klientów

Nazwa:

Radzenie sobie z emocjami i stresem w kontakcie z klientem przejawiającym zaburzenia psychiczne

Cel szkolenia:

radzenie sobie z sytuacją trudną i z własnymi emocjami podczas kontaktów z klientem przejawiającym zaburzenia psychiczne

Termin: 13-14 czerwca 2019           Miejsce: Łódź           Cena: 699 zł brutto

Zajęcia w godzinach 9.00-15.00

Szczegółowy program kursu:

  1. Nieprawidłowości psychiczne występujące u ludzi zdrowych – rozkojarzenie myślenia, złudzenia w procesie spostrzegania, omamy, objawu o cechach fobii.
  2. Klient z zaburzeniami psychicznymi – czynniki warunkujące prawidłowe czynności psychiczne, czynniki powodujące zakłócenia, zachowania klientów trudnych.
  3. Objawy zaburzeń psychicznych – zaburzenia spostrzegania i myślenia, zaburzenia pamięci i uwagi, psychopatologia emocji, zaburzenie aktywności i działań ruchowych
  4. Charakterystyka poszczególnych rozpoznań – klasyfikacja zaburzeń psychicznych, psychozy (paranoja, schizofrenia, choroby afektywne), nerwice (zaburzenia lękowe, zespół natręctw, nerwica histeryczna, nerwica depresyjna), zaburzenia osobowości (psychopatia, uzależnienia, zaburzenia seksualne), upośledzenia umysłowe.
  5. Metody postępowania z osobami przejawiającymi zaburzanie psychiczne – opanowanie gwałtownych zachowań petentów, sposoby łagodzenia konfliktów, udzielanie wskazówek klientom w trudnej dla nich sytuacji, prowadzenie rozmów z osobami chorymi, udzielanie pierwszej pomocy w ramach kompetencji pracownika.
  6. Skutki stresu wynikające z kontaktów z trudnymi klientami – reakcje na stres: fizjologiczna, emocjonalna, behawioralna i poznawcza.
  7. Proces radzenia sobie z sytuacją trudną – cele i strategie radzenia sobie ze stresem, radzenie sobie zorientowane na problem, radzenie sobie zorientowane na emocje, poczucie kontroli osobistej, kontrola behawioralna i poznawcza.
  8. Psychologiczne techniki kontrolowania stresu – mechanizmy obronne osobowości, działania o charakterze terapeutycznym.

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN

Cena kursu 699 zł od uczestnika (cena zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć, przerwy kawowe, obiad)