Profilaktyka wypalenia zawodowego

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Miast, Urzędów Pracy, Służb mundurowych, Pracowników Działu Egzekucji, itp.

Nazwa:

Profilaktyka wypalenia zawodowego

Cele kształcenia:

        Zaznajomienie słuchaczy z mechanizmami powstawania zjawiska wypalenia zawodowego w pracy,

        Rozwijanie kompetencji w zakresie sposobów zapobiegania i radzenia sobie z wypaleniem i stresem,

        Wykształcenie asertywnego funkcjonowania w życiu zawodowym i prywatnym – wyrażania siebie, swoich poglądów, potrzeb w sposób gwarantujący własny komfort psychiczny oraz nie naruszający granic psychologicznych innych ludzi

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy na temat psychologicznych mechanizmów powstawania reakcji stresowej oraz zaprezentowanie nowoczesnych i skutecznych form radzenia sobie w sytuacji wypalenia zawodowego.

W trakcie szkolenia uczestnicy:

         Przejdą autodiagnozę obszarów deficytowych dotyczących zachowań asertywnych,

        Zdiagnozują czynniki stresogenne w swoim środowisku zawodowym,

        Przeanalizują czynniki obniżające ich motywację do pracy,

        Zapoznają się z przyczynami, objawami i przebiegiem syndromu wypalenia zawodowego,

        Poznają listę sygnałów ostrzegawczych charakterystycznych dla zespołu wypalenia, w celu określenia oceny własnego stanu,

       Poznają techniki skutecznego radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Stosowane metody szkoleniowe: dyskusje kierowane, ćwiczenia grupowe i indywidualne, symulacja ról, testy psychologiczne, techniki psychokorekcyjne.

Termin: 6-7 czerwca 2019           Miejsce: Zakopane           Cena: 1 100 zł brutto

przyjazd uczestników 05.06 po godz. 17tej. zakwaterowanie, rozpoczęcie zajęć 06.06.2019 o godz.09.00, zakończenie zajęć 07.06 godz.. 15.00.

Szczegółowy program kursu:

I. JAK ZNEUTRALIZOWAC STRES W PRACY?

ü  Rozpoznawanie własnego wzorca reakcji na stres

ü  Wykorzystanie sytuacji stresowej jako czynnika stymulującego rozwój osobisty i zawodowy

ü  Strategie i techniki radzenia sobie ze stresem

ü  Stres pozytywny i jego rola

ü  Stres i wsparcie w środowisku zawodowym i rodzinnym.

ü  Nauka optymalnych technik radzenia sobie ze stresem

II. DOSKONALENIE ASERTYWNEJ POSTAWY – TRENING ZACHOWAN ASERTYWNYCH

ü  Radzenie sobie z presją i z krytyką

ü  Konstruktywne radzenie sobie ze złością i agresją

ü  Wyrażanie i egzekwowanie swoich praw w jasny i bezpośredni sposób

ü  Sprawdzian praktycznych umiejętności – odmawianie, wystąpienia publiczne, radzenie sobie ze złością

III. PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO

ü  Objawy wypalenia zawodowego

ü  Fazy wypalenia zawodowego

ü  Profilaktyka

ü  Higiena psychiczna w miejscu pracy – jak nie dopuścić do wypalenia zawodowego?

ü  Utrzymanie pozytywnej motywacji do pracy

ü  Budowanie wspierających relacji

ü  Organizacja i zarządzanie czasem – rodzaje planowania

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena kursu 1100 zł brutto (cena zawiera udział w zajęciach dydaktycznych oraz koszt wyżywienia                                i zakwaterowania). Zakwaterowanie w pokojach 2 lub 3 osobowych.