Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli, wychowawców, opiekunów dzieci i niemowląt

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

oświaty oraz osób opiekujących się dziećmi oraz niemowlętami

Nazwa kursu:

Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli, wychowawców, opiekunów dzieci i niemowląt

Termin I: 12.04.2019            Miejsce: Łódź           Cena: 129 zł brutto

Termin II: 26.04.2019           Miejsce: Warszawa           Cena: 209 zł brutto

Termin III: 13.05.2019           Miejsce: Łódź           Cena: 129 zł brutto

Termin IV: 25.05.2019           Miejsce: Łódź          Cena: 129 zł brutto

Termin V: 10.06.2019           Miejsce: Łódź           Cena: 129 zł brutto

Termin VI :22.06.2019           Miejsce: Łódź           Cena: 129 zł brutto

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, wychowawców, opiekunów dzieci, rodziców. Kurs wyposaży uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy i ratowania życia dzieci i niemowląt w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.

Każdy nauczyciel powinien być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy aby w razie potrzeby wykorzystać swoją wiedzę i fachową pomoc medyczną podczas czynności ratowania zdrowia i życia dziecka. (§ 21 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach).

Uzyskane kwalifikacje

Do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz ustawy z dnia 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191 poz. 1410, z późniejszymi zm.).

Cel kursu

Zdobycie umiejętności praktycznego udzielania pierwszej pomocy w najczęstszych zdarzeniach w życiu codziennym, rozpoznawania stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego u dzieci i niemowląt, prowadzenia reanimacji oraz postępowania w nagłych stanach chorobowych.

Forma kursu

Prezentacja multimedialna, pokaz, obserwacja, praktyczne warsztaty udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową – wykład obejmujący podstawy teoretyczne na przemian z pracą w grupach i ćwiczeniami praktycznymi.

Szczegółowy program kursu:

 1. Motywacja do czynności ratowniczych,
 2. Aspekty prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy,
 3. Psychologiczne aspekty pierwszej pomocy, postępowanie z tłumem,
 4. Bezpieczeństwo na miejscu wypadku,
 5. Ocena stanu poszkodowanego,
 6. Skuteczne sposoby wzywania pomocy,
 7. Poszkodowany nieprzytomny, pozycja bezpieczna,
 8. Stany nagłe życia codziennego:

        Pierwsza pomoc w wypadku omdlenia,

        Opatrywanie zranień, krwotoków, oparzeń

        Postępowanie z ciałem obcym w ciele dziecka,

        Niedrożność dróg oddechowych u dzieci – zadławienia,

        Postępowanie ratownicze przy złamaniach,

        Uszkodzenia głowy, klatki piersiowej, kręgosłupa i miednicy,

        Ukąszenia, użądlenia, pogryzienia,

        Zatrucia: pożywieniem, środkami chemicznymi, lekami,

        Oparzenia termiczne i chemiczne,

        Postępowanie przy porażeniu prądem elektrycznym,

        Postępowanie ratownicze przy odwodnieniach, niedożywieniu, bólu brzucha,

        Uszkodzenia kończyn i stawów (złamania, zwichnięcia, skręcenia),

        Nagłe stany chorobowe: atak drgawek, padaczka, duszności, wstrząs anafilaktyczny cukrzyca, zadławienia

 1. Rozpoznawanie przemocy domowej u dziecka maltretowanego.
 2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci i niemowląt.
 3. Apteczka pierwszej pomocy.

Po zakończeniu szkolenia, każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie   zgodne z rozporządzeniem MEN w ramach podwyższania kwalifikacji zawodowych oraz materiały dydaktyczne.

Czas trwania: 5 godzin.

Zajęcia prowadzi: lekarz