Pomoc de minimis w aspekcie prawidłowej realizacji programów rynku pracy

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy

Nazwa szkolenia:

Pomoc de minimis w aspekcie prawidłowej realizacji programów rynku pracy

Cele szkolenia:

• dostarczenie pogłębionej i kompleksowej wiedzy o warunkach i trybie uzyskiwania pomocy publicznej w tym pomocy de minimis,

• pogłębienie wiedzy dotyczącej beneficjentów pomocy publicznej w kontekście programów rynku pracy,

• nabycie praktycznych umiejętności z zakresu pomocy publicznej, które mogą zostać wykorzystane przy realizacji programów rynku pracy.

Termin I: 19 kwietnia 2019           Miejsce: Łódź           Cena: 359 zł brutto

Termin II: 22 kwietnia 2019            Miejsce: Warszawa           Cena: 449 zł brutto

Termin III: 26 kwietnia 2019            Miejsce: Wrocław           Cena: 449 zł brutto

Szkolenie odbywać się będzie w godzinach 09:00-15:00

Szczegółowy program szkolenia:

  1. Czym jest pomoc publiczna (podstawowe pojęcia związane z pomocą publiczną),
  2. Analiza przesłanek wystąpienia pomocy zgodnie z art. 107 ust. 1 TFUE w aspekcie programów rynku pracy:

ü  pochodzenie środków,

ü  przysporzenie,

ü  selektywna korzyść,

ü  zakłócenie konkurencji,

ü  wpływ na handel.

  1. Rodzaje i tryby udzielania pomocy publicznej (test pomocy publicznej):

ü  Pomoc regionalna, horyzontalna i sektorowa,

ü  Pomoc indywidualna a program pomocowy,

ü  Pomoc na ratowanie i restrukturyzację,

ü  Omówienie katalogu beneficjentów pomocy publicznej wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy (badanie trudnej sytuacji ekonomicznej z uwagi na formę prowadzenia działalności gospodarczej, wykluczenia z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej),

ü  Porównanie definicji pracodawcy oraz beneficjenta pomocy publicznej wraz ze konsekwencjami wynikającymi z zaklasyfikowania podmiotu do jednej z ww. kategorii.

  1. Warunki udzielania pomocy de minimis,
  2. Zasady proceduralne dotyczące udzielania pomocy publicznej,
  3. Realizacja projektu zgodnie z zasadami pomocy publicznej,
  4. Kumulacja pomocy na subsydiowane zatrudnienie (omówienie praktycznych przypadków kumulacji pomocy),
  5. Konsekwencje związane ze zwrotem pomocy publicznej udzielonej beneficjentowi.

 

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia zawiera: cena udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć, obiad.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.