Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów i sporów

Nazwa szkolenia:  

Mediacja jako alternatywna metoda

rozwiązywania konfliktów i sporów

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  administracji publicznej
szczególnie: kadry kierowniczej
Termin I:  04 grudnia 2018         Miejsce:  Warszawa      cena: 429,00
Termin II:  05 grudnia 2018         Miejsce:  Łódź      cena: 429,00

 
Cel:  

Głównym celem organizowanego szkolenia jest dostarczenie wiedzy na temat instytucji mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów i sporów.

Program szkolenia:

1.Mediacja – co to jest?

2.Cel, zasady i zalety mediacji.

3.Mediator – kim jest, kto może zostać mediatorem, gdzie znaleźć mediatora.

4.Umiejętności praktyczne w warsztacie pracy mediatora.

5.Podstawa prawna prowadzenia mediacji.

6.Rodzaje mediacji.

7.Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora.

8.Zagadnienia z Kodeksu Etycznego Mediatorów Polskich.

9.Zasady Współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości – rola mediatora w spotkaniach informacyjnych.

10.Konflikt w relacjach międzyludzkich.

11.Schemat postępowania mediacyjnego.

12.Kto może zainicjować postępowanie mediacyjne i kiedy.

13.Dokumentacja w procesie.

14.Moc prawna ugody zawartej przed mediatorem.

15.Koszty postępowania mediacyjnego.

16.Dlaczego mediacja a nie sąd.

Materiały szkoleniowe: każdy uczestnik szkolenia otrzymuje kompleksowe, autorskie materiały szkoleniowe oraz wyciąg z przepisów prawa dotyczący mediacji.

 

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika: 429 zł brutto.
cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć, przerwy kawowe.
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,