Moralno-etyczne aspekty w pracy Pracowników Państwowych Służb Zatrudnienia

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy, Urzędów Miast, Urzędów Gmin, Urzędów Skarbowych, Urzędów Celnych, Urzędów, Izb Skarbowych, MOPS-ów, OPS-ów, placówek oświatowych 

Nazwa szkolenia:   

Moralno-etyczne aspekty

w pracy Pracowników Państwowych Służb Zatrudnienia 

Termin : 27-29.08.2018     Miejsce: Łeba (Hotel Wodnik)    cena: 1 600 zł

Przyjazd 26.08 od godz. 16.00, rozpoczęcie zajęć 27.08 o godz. 09.00, zakończenie szkolenia  29.08

 
Cel szkolenia:  
  • zwiększenie świadomości pracowników  Urzędu Pracy  z zakresu uznanych zasad etycznych i moralnych w pracy w Urzędzie.
 
Program szkolenia:
  1. Omówienie podstawowych pojęć w tym pojęcia etyki, moralności oraz kultury zawodu.
  2. Etyka zawodowa a etyka ogólna – dlaczego istnieje potrzeba zajmowania się problematyką etyki w kontekście pracowników Państwowych Służb Zatrudnienia: czynniki wpływające na poziom etyczny instytucji; podział działań urzędniczych ze względu na legalność i etyczność; narzędzia podnoszenia poziomu etycznego pracowników administracji publicznej.
  1. Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej: podział zasad funkcjonowania administracji publicznej (podział na zasady tradycyjne  i wynikające z nowoczesnego modelu administracji publicznej), zasady służby cywilnej); wytyczne w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej; zasady etyki korpusu służby cywilnej; zasady służby cywilnej w Europejskim Kodeksie Dobrych Praktyk Administracji.
  1. Omówienie obowiązków członka korpusu służby cywilnej w tym: Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej  oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.
  2. Obowiązki o charakterze etyczno – moralnym wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (obowiązek przestrzegania prawa, Konstytucji RP, obowiązek rzetelnego  i bezstronnego, sprawnego i terminowego wykonywania powierzonych zadań, obowiązek dochowania tajemnicy ustawowo chronionej, obowiązek godnego zachowania się w służbie cywilnej oraz poza nią, obowiązek wykonywania poleceń służbowych, także z zakazami, m.in. zakaz dodatkowego zatrudniania członka korpusu służby cywilnej bez zgody dyrektora urzędu oraz zakaz podejmowania dodatkowych zajęć zarobkowych przez urzędników służby cywilnej bez zgody dyrektora urzędu) obowiązki wynikające z innych przepisów prawa m.in. ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
  3. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków członka korpusu służby cywilnej w tym  pracowników Państwowych Służb Zatrudnienia.
  4. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków członka korpusu służby cywilnej, w tym za naruszenie zasad etyki korpusu służy cywilnej i zasad służby cywilnej.
  5. Czy urząd pracy może posiadać własną instrukcję etycznego postępowania – warsztaty. 
 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 

Cena szkolenia zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie oraz możliwość pozostania na weekend po szkoleniu lub/i przyjazdu na szkolenie z rodziną na preferencyjnych warunkach cenowych wynegocjowanych przez Ośrodek.

 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212, e-mailbiuro@creator.edu.pl