Motywowanie osób bezrobotnych poprzez wykorzystanie narzędzi ekonomii społecznej.

Nazwa szkolenia:   Motywowanie osób bezrobotnych poprzez wykorzystanie narzędzi ekonomii społecznej.

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  PUP, Biur Karier, Agencji Zatrudnienia

szczególnie: doradców zawodowych

Termin:  30.11 – 03.12.2015 
Miejsce:
 Zakopane   Cena: 1750zł

Przyjazd 30.11 od godz. 12.00, rozpoczęcie zajęć godz. 14.00.
Zakończenie szkolenia 03.12godz.14.00

 
Cel:  

 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu motywowania,
 • Zdobycie wiedzy z zakresu narzędzi Ekonomii Społecznej.
 • Nabycie umiejętności udzielania wsparcia dla osób bezrobotnych z wykorzystaniem narzędzi Ekonomii Społecznej.
 • Rozwijanie podstawowych umiejętności takich jak doradztwo, coaching mający na celu inspirowanie klientów PUP do samo zatrudnienia.
 • Nabycie umiejętności stosowania metod i narzędzi z zakresu ABC przedsiębiorczości

Program szkolenia:

 
 1. Motywowanie – proces, definicja, potrzeby.
 2. Sposoby motywowania osób bezrobotnych w PUP.
 3. Wykorzystanie narzędzi ekonomii społecznej do skutecznego motywowania bezrobotnych.
 4. Czym jest ekonomia społeczna?
 5. Modele i formy ekonomii społecznej.
 6. Zakładanie Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES to stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie) formą samo zatrudnienia.
 7. Organizacje pozarządowe jako Podmioty Ekonomii Społecznej dające miejsca pracy.
 8. Jak stowarzyszenia i fundacje mogą wpisać się w nurt ekonomii społecznej i jakie niesie to za sobą korzyści.
 9. Spółdzielnie socjalne: jakie są zasady ich zakładania i funkcjonowania.
 10. Źródła finansowania PES.
 11. Środki finansowe jakimi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy na zakładanie PES.
 12. Dobre praktyki już funkcjonujących Podmiotów Ekonomii Społecznej.
 13. ABC przedsiębiorczości.
 14. Planowanie strategiczne i operacyjne w PES, szczególnie w kontekście rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 15. Co to jest biznes plan i jak się go tworzy.
 16. Marketing i promocja w PES.
 17. Podstawowe narzędzia promocji i sposób ich zastosowania.
 18. Zastosowanie narzędzi ES przez doradcę zawodowego do skutecznego motywowania osób bezrobotnych.  
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika: 1750,00 zł
cena zawiera:
udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć, przerwy kawowe.
 
Po wcześniejszej rezerwacji istnieje możliwość prywatnego przedłużenia pobytu po szkoleniu.
 
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,