Organizacja szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w świetle obowiązujących przepisów oraz diagnozowane zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnym rynku pracy

Nazwa szkolenia:   

Organizacja szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w świetle obowiązujących przepisów oraz diagnozowane zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności

na lokalnym rynku pracy

Szkolenie przeznaczone dla pracowników: 

Urzędów Pracy,

Szczególnie: specjalistów ds. rozwoju zawodowego

Termin:  27-29 sierpnia 2014  Miejsce: Wrocław  cena: 1670zł

Przyjazd 26.08 od godz. 15.00, rozpoczęcie zajęć 27.08. godz.10.00. Zakończenie szkolenia 29.08  godz.14.00

 
Cele:

1.Przypomnienie i utrwalenie zasad organizacji szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów w oparciu o ustawę oraz rozporządzenie.

2. Usystematyzowanie wiedzy w zakresie warunków organizacji szkoleń według standardu.

3. Realizowanie procedur standardu organizacji szkoleń oraz doskonalenie kompetencji diagnozowania potrzeb szkoleniowych i planowania szkoleń.

Program szkolenia:
 1. Podział kompetencji między poszczególnymiw ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem specjalisty ds. rozwoju zawodowego – przejrzystość realizacji zadań.
 2. Zasady planowania i dokumentowania ścieżki aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 3. Przepływ informacji między specjalistą ds. rozwoju zawodowego a innymi stanowiskami w ramach CAZ oraz innymi komórkami jako gwarant skutecznej realizacji procesu aktywizacji zawodowej.
 4. Podstawy prawne realizacji usług szkoleniowy w urzędzie pracy.
 5. Badanie zapotrzebowania na szkolenia.
 6. Model diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnym rynku pracy.
 7. Rola badań ankietowych w diagnozowaniu zapotrzebowania na poziomie powiatowych rynków pracy.
 8. Narzędzia analizy danych dla potrzeb diagnozowania.
 9. Zasady opracowywania raportów cząstkowych i raportu syntetycznego.
 10. Opracowywanie i upowszechnianie informacji o możliwościach i zasadach korzystania ze szkoleń realizowanych przez urząd pracy.
 11. Tworzenie planu szkoleń w urzędzie pracy.
 12. Zasady ustalania zakresu tematycznego i określania jakości oferowanych szkoleń.
 13. Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych mających realizować usługę szkoleniową.
 14. Opracowywanie projektu umowy szkoleniowej.
 15. Postępowanie w przypadku nie przestrzegania warunków umowy przez strony.
 16. Ustalenie kryteriów doboru kandydatów.
 17. Prawa i obowiązki osoby kierowanej.
 18. Obieg dokumentów przy organizacji szkoleń.
 19. Obszar współpracy specjalisty ds. rozwoju zawodowego w zakresie organizacji szkoleń z innymi kluczowymi stanowiskami w ramach CAZ.
 20. Finansowanie kosztów egzaminów, licencji, studiów podyplomowych oraz udzielanie pożyczek finansowych – wnioski i umowy.
 21. Reguły prowadzenia dokumentacji szkoleniowej.
 22. Monitoring, badanie efektywności i skuteczności szkoleń grupowych oraz indywidualnych.
 23. Współpraca specjalisty ds. rozwoju zawodowego z partnerami rynku pracy.
(zainteresowanym wysyłamy szczegółowy opis szkolenia )
 
 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć, przerwy kawowe.
 
Po wcześniejszej rezerwacji istnieje możliwość prywatnego przedłużenia pobytu po szkoleniu.
 
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,