Motywowanie pracowników jako element Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Nazwa szkolenia:   

Motywowanie pracowników jako element Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Szkolenie przeznaczone dla pracowników: 
administracji publicznej
szczególnie: Kadry kierowniczej 
 

Termin I:  26.10.2018                         Miejsce: Łódź                    Cena: 429zł

Termin II:  16.11.2018                        Miejsce: Warszawa           Cena: 429zł

Termin III:  20.11.2018                      Miejsce: Częstochowa       Cena: 429zł

Termin IV:  14.12.2018                      Miejsce: Wrocław              Cena: 429zł

 

 

 
Cele: 

  • usystematyzowanie wiedzy z zakresu teorii zarządzania zasobami ludzkimi,
  • omówienie wprowadzanych zmian dotyczących zadań i zasad funkcjonowania służb zatrudnienia,
  • omówienie wybranych metod efektywnej motywacji pracowników oraz powiązania systemu ocen z zarządzaniem przez cele,
  • przeanalizowanie możliwości stosowania marketingowej strategii zarządzania zasobami ludzkimi,
  • przeanalizowanie stosowanych systemów oceniania pracowników i przyznawania dodatków do wynagrodzeń. 
Program szkolenia:

1.Motywowanie pracowników jako element Zarządzania Zasobami Ludzkimi i aspekt funkcji personalnej (gospodarowania kadrami).

2.Charakterystyka wybranych funkcji Zarządzania Zasobami Ludzkimi (z uwzględnieniem uregulowań prawnych w zakresie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, zasad wynagradzania i przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz oceniania pracowników):
– planowanie zasobów ludzkich, rekrutacja i selekcja;

– ocenianie, wynagradzanie i motywowanie (wartościowanie pracy, awanse i kariery, sposoby motywowania),
– szkolenie i rozwój zasobów ludzkich (kształcenie kadr jako element zarządzania zasobami ludzkimi)

– analiza potrzeb szkoleniowych, planowanie, realizacja i ewaluacja szkoleń.
3.Zarządzanie zasobami ludzkimi – kultura sprawowania funkcji kierowniczej:
– znaczenie właściwej komunikacji w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi: system obiegu informacji jako warunek sprawnego ZZL,
– cechy dobrego kierownika; organizacja pracy własnej szefa; autorytet,
– delegowanie uprawnień.
4. Kształtowanie wizerunku urzędu (czynniki materialne i niematerialne).
5. Analiza możliwości wykorzystania marketingowej strategii ZZL w świetle wprowadzanych rozwiązań prawnych:
– uwarunkowania prawne: znaczenie ustawy deregulacyjnej, wprowadzane zmiany ustawy o promocji zatrudnienia (ustanowienie funkcji stałego doradcy klienta , likwidacja stanowiska lidera klubu pracy),
– uwarunkowania organizacyjno-finansowe.
6. Warsztaty w zakresie przetrenowania możliwych wariantów zmian personalnych w związku z potrzebą wprowadzenia zmian organizacyjnych oraz regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia pracownikom tzw.
„kluczowym”.

(zainteresowanym wysyłamy szczegółowy opis szkolenia )
 
 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
Cena szkolenia od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć, przerwy kawowe.
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,