Pomaganie w kryzysie – wprowadzenie w problematykę interwencyjną

Nazwa szkolenia:   

Pomaganie w kryzysie

– wprowadzenie w problematykę interwencyjną

 

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  

MOPS, instytucji pomocy społecznej, zdrowia, służb mundurowych, instytucji charytatywnych, itp

Termin I:  22.10.2018            Miejsce:  Warszawa     cena: 420 zł
Termin II:  31.10.2018            Miejsce:  Poznań    cena: 420 zł
Termin III:  23.11.2018            Miejsce:  Łódź     cena: 420 zł
 

 
Cel:  

      Podniesienie i zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacji trudnej

 
Program szkolenia:
  1. Teoria kryzysu i interwencja kryzysowa.

·         pojęcie kryzysu,

·         rodzaje kryzysów,

·         interwencja kryzysowa.

  1. Interwencja w sytuacjach kataklizmów i katastrof.

·         Zespół Stresu Pourazowego,

·         diagnoza głębokości uszkodzenia przez uraz,

·         sposoby identyfikacji zasobów radzenia sobie,

·         model BASIC ID Lazarusa,

·         indywidualna i grupowa interwencja kryzysowa.

 
(zainteresowanym wysyłamy szczegółowy opis szkolenia )
 
Cena szkolenia od uczestnika: 

250 zł. od uczestnika (cena zawiera udział w zajęciach dydaktycznych oraz serwis kawowy). 

Dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia w wybranym miejscu i/lub negocjujemy ceny

 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,