Ochrona danych osobowych po nowelizacji.

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

administracji publicznej, administracji samorządowej, oświaty, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin, Urzędów Miast, Ośrodków Pomocy Społecznej, przedsiębiorstw, innych

Nazwa szkolenia:

Ochrona danych osobowych po nowelizacji

Cele szkolenia:  

ü  aktualizacja wiedzy uczestników szkolenia w zakresie Ochrony Danych Osobowych,

ü  omówienie zagadnień dotyczących nowych regulacji w zakresie Ochrony Danych Osobowych na gruncie rozporządzenia RODO,

ü  prezentacja praw obywateli i obowiązków administratorów oraz podmiotów przetwarzających,

ü  prezentacja regulacji dotyczących Inspektora Ochrony Danych (IOD), jego statusie                    i zadaniach oraz sytuacjach kiedy jego wyznaczenie jest obowiązkowe.

Termin I: 21-22 marca 2019           Miejsce: Warszawa           Cena: 949 zł

Termin II: 22 maja 2019           Miejsce: Poznań           Cena: 439 zł

Termin III: 27 czerwca 2019           Miejsce: Łódź           Cena: 349 zł

Termin IV: 1-3 sierpnia 2019           Miejsce: Szczawnica           Cena: 1780 zł

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Ochrona danych osobowych – wstęp do tematu.
 • pojęcie danych osobowych i zbioru danych.
 • źródła prawa związane z ochroną danych osobowych (m.in. Konstytucja, RODO, prawo telekomunikacyjne, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 • administrator danych osobowych i podmiot przetwarzający dane osobowe.
 • podstawy prawne (przesłanki) umożliwiające przetwarzanie danych osobowych.
 • zasady dotyczące przetwarzania danych wskazane w RODO i sposób ich definiowania.
 • obowiązywanie RODO wprost.
 • zwiększenie obowiązków i odpowiedzialności administratora danych osobowych – podejście oparte na ryzyku, konieczność wykazania przez administratora przestrzegania prawa.
 • zgoda jako ostateczna, a nie najważniejsza, przesłanka przetwarzania danych.
 1. Zakres reformy dotyczącej ochrony danych osobowych, wynikające z RODO.
 1. Obowiązki administratorów danych osobowych i osób przetwarzających dane osobowe po nowelizacji.
 • obowiązek informacyjny.
 • wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych – przy braku przepisów określających minimalne standardy techniczne.
 • uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych.
 • rejestrowanie czynności przetwarzania – kiedy ten obowiązek istnieje bezwzględnie i na czym polega.
 • zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu.
 • zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych.
 • ocena skutków dla ochrony danych oraz konsultowanie przetwarzania danych z GIODO – kiedy istnieje taki obowiązek i na czym polega.
 • prawo dostępu do danych.
 • prawo do sprostowania danych.
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).
 • prawo do ograniczenia przetwarzania.
 • prawo do przenoszenia danych.
 • prawo do sprzeciwu.
 • kiedy istnieje obowiązek jego wyznaczenia IOD.
 • sposób wyznaczenia IOD, oraz niezbędne kwalifikacje i jego obowiązki.
 • dane osobowe kandydata przetwarzane w procesie rekrutacyjnym obecnie                 i w świetle projektowanych zmian polskich przepisów prawa.
 • dane osobowe przetwarzane w okresie zatrudnienia obecnie i w świetle projektowanych zmian polskich przepisów prawa.
 • zasady przetwarzania danych biometrycznych.
 1. Wynikające z RODO prawa osób, których dane dotyczą.
 1. Inspektor ochrony danych
 1. Odpowiedzialność administracyjna i cywilna za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych
 2. Szczegółowe zagadnienia związane z przetwarzaniem danych związanych z zatrudnieniem, w świetle RODO:

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia 349 zł od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, obiad, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Cena szkolenia 439 zł od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, obiad, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Cena szkolenia 949 zł od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Cena szkolenia 1780 zł od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

 

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego „Creator” jest placówką kształcenia ustawicznego zarejestrowaną w Łodzi:

         w Wydziale Edukacji, pod nr ew. Ed.VII. 43200-34/p.n./2005 z dnia 17 listopada 2005 roku.

        w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00010/2006 z 31.01.2006 roku.