Organizowanie szkoleń dla bezrobotnych (szkolenia indywidualne, grupowe, umowy trójstronne, bony szkoleniowe) oraz pracujących – Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Nazwa szkolenia:   

Organizowanie szkoleń dla bezrobotnych

(szkolenia indywidualne, grupowe, umowy trójstronne, bony szkoleniowe) oraz pracujących – Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Szkolenie przeznaczone dla pracowników: Powiatowych Urzędów Pracy
Termin:  19.07.2019          Miejsce:  Warszawa      cena: 439 brutto
Termin:  26.08.2019          Miejsce:  Wrocław      cena: 439 brutto
Termin:  23.09.2019          Miejsce:  Sandomierz    cena: 439 brutto

 
Sposób realizacji:  

mini-wykład, prezentacja multimedialna, studium przypadków.

Program szkolenia:

1. Współpraca specjalistów ds. rozwoju zawodowego z doradcami i pośrednikami pracy oraz innymi pracownikami CAZ w celu optymalizacji skuteczności doboru szkoleń dla poszczególnych osób bezrobotnych

2. Regulamin organizacji szkoleń w PUP

3. Wzór, przykłady umów trójstronnych na organizację szkoleń

4. Krąg osób, które mogą korzystać ze szkoleń organizowanych i finansowanych przez Urząd Pracy

5. Dokumentacja związana z organizacją procesu szkoleniowego osób bezrobotnych (skierowania, wnioski, umowy, związane z innymi kosztami jak: koszty dojazdu na szkolenie, koszty noclegu i inne)

6. Bon szkoleniowy dla osób poniżej 30 roku życia

7. Warunki przyznania bonu szkoleniowego

8. Zakres kosztów finansowanych przez bon szkoleniowy

9. Korzyści dla osób bezrobotnych i dla pracodawców z tytułu zastosowania bonu szkoleniowego oraz umowy trójstronnej

10. Proces doboru i wyboru firmy szkoleniowej na organizację szkolenia – jakie elementy prawa zamówień publicznych należy stosować przy wyborze firmy

11.   Organizacja szkoleń z pozostałych źródeł, np. programy unijne

12.   Ocena efektywności szkoleń – stosowane techniki i metody oceny

13.   Kryteria oceny efektywności szkolenia

14.   Współpraca z pracodawcami w zakresie ustalania zakresu, tematyki i programu szkoleń

15.   Zasady funkcjonowania oraz wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

16.   Priorytety finansowania szkoleń z KFS

17.   Beneficjenci KFS

18.   „Dobre praktyki ” 

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika: cena 439 zł brutto
cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, obiad,  materiały do zajęć, przerwy kawowe.
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 790 38 38 39