Realizacja przygotowania zawodowego dorosłych jako jedna z form aktywizacji osób bezrobotnych

Nazwa szkolenia:   

Realizacja przygotowania zawodowego dorosłych

jako jedna z form aktywizacji osób bezrobotnych

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  Powiatowych Urzędów Pracy
szczególnie: dla pracowników działów szkolen
Termin I: 18.07.2019          Miejsce: Łódź        cena: 439 brutto
Termin II: 08.08.2019          Miejsce: Kielce      cena: 439 brutto
Termin III: 20.09.2019          Miejsce: Wrocław        cena: 439 brutto

 
Sposób realizacji:  

mini-wykład, prezentacja multimedialna, studium przypadków.

Program szkolenia:

1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych

3. Wniosek pracodawcy o zorganizowanie przygotowania zawodowego dorosłych

4.Dobór odpowiednich kandydatów

5. Model współpracy pośrednika ze specjalistą ds. rozwoju zawodowego przy realizacji przygotowania zawodowego dorosłych.

6. Procedury i zasady realizacji instrumentów: składanie wniosków, zawierania umów, wystawianie zaświadczeń o pomocy de minimis.

7. Kontrolowanie i monitorowanie udzielonej pomocy, czynności sprawdzające realizację warunków zawartej umowy po zakończeniu okresu refundacji.

9. Zasady postępowania w przypadku niedotrzymaniu warunków umowy.

10. Procedury zwrotu udzielonej pomocy de minimis, korekty zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis.

11. Studium przypadku, panel dyskusyjny 

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
Cena szkolenia od uczestnika: cena 439 zł brutto
cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych,obiad, serwis kawowy, materiały do zajęć, przerwy kawowe.
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 790 38 38 39