Pakiet wiedzy i umiejętności pracownika działu ewidencji i świadczeń zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Nazwa szkolenia:   

Pakiet wiedzy i umiejętności pracownika działu ewidencji i świadczeń zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  PUP
szczególnie: Działu Rejestracji, Ewidencji Świadczeń,
 

Termin: 17-19 sierpnia 2015  Miejsce:  Gdańsk  Cena: 1950zł

Przyjazd 16.08 od godz. 18.00, rozpoczęcie zajęć 17.08 godz. 9.00.
Zakończenie szkolenia 19.08 godz.13.00

 
Cel:  

nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności stosowania ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

 
Program szkolenia:

1.     Przewodnik prawny pracownika Działu Ewidencji i Świadczeń.

2.     Powiązanie Działu Ewidencji i Świadczeń z  Centrum Aktywizacji Zawodowej.

3.     Procedura rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy

– dokumenty niezbędne do ustalenia statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku,

– zastosowanie ustawy,

– pojecie bezrobotnego.

4.  Świadczenia przysługujące osobom bezrobotnym wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

– obligatoryjne i fakultatywne,

– zasady i tryb przyznawania świadczeń,

– okres przysługiwania świadczeń,

– wysokość pobieranych świadczeń,

– postępowanie w przypadku nienależnie pobranych świadczeń.

5.     Przesłanki powodujące utratę statusu osoby i poszukującej pracy.

6.     Prawa i obowiązki osoby bezrobotnej i poszukującej pracy wynikające z ustawy.

7.     Sporządzanie dokumentów niezbędnych w Dziale Ewidencji i Świadczeń.

8.     Omówienie interpretacji ministerialnych oraz problemów występujących w Dziale Ewidencji i Świadczeń – studium przypadków.

 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
Cena szkolenia od uczestnika: cena
cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć, przerwy kawowe.
 
Po wcześniejszej rezerwacji istnieje możliwość prywatnego przedłużenia pobytu po szkoleniu.
 
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,