Planowanie ścieżki aktywizacji zawodowej osoby niepełnosprawnej

Nazwa szkolenia:   

Planowanie ścieżki aktywizacji zawodowej osoby niepełnosprawnej

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  PUP

szczególnie:

pracowników urzędu pracy obsługujących klientów z niepełnosprawnością ( pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego)

Termin:07 – 10 grudnia2015

 Miejsce: Kraków    cena: 1750 zł

Przyjazd 07.12 od godz. 12.00, rozpoczęcie zajęć godz. 14.00. Zakończenie szkolenia 10.12  godz.14.00

 
Cel:  nabycie lub wzmocnienie kompetencji umożliwiających efektywniejszą pracę z osobami bezrobotnymi z niepełnosprawnością
  
Program szkolenia:

1.Podstawowe zagadnienia z zakresu niepełnosprawności

Stopnie niepełnosprawności (stan prawny i faktyczny)

– Rodzaje niepełnosprawności

– Skutki pozyskania orzeczenia o niepełnosprawności dla procesu aktywizacji zawodowej

2. IPD dla osób z niepełnosprawnością

Obowiązujące wytyczne dotyczące opracowanie i realizacji IPD

– Etapy pracy z osoba niepełnosprawną w ramach IPD:

  • rozpoznanie problemu zawodowego klienta,
  • określenie celu głównego i etapowego IPD,
  • przeanalizowanie możliwości i ograniczeń, istotnych dla procesu aktywizacji zawodowej osoby z niepełnosprawnością,
  • dobranie odpowiedniej formy pomocy dla klienta,
  • monitorowanie współpracy w ramach IPD

– Opracowanie IPD dla osoby bezrobotnej/ poszukującej pracy z niepełnosprawnością 

 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika zawiera

– udział w zajęciach dydaktycznych,

– koszt wyżywienia  (śniadanie, obiad, kolacja) i zakwaterowania – 
  w pokojach 2-3 osobowych,

– materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis),

            – serwis kawowy podczas zajęć 

 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,