Rola i zadania doradcy klienta w aktywizacji zawodowej klientów Powiatowego Urzędu Pracy oraz diagnozowane zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnym rynku pracy

Nazwa szkolenia:  

Rola i zadania doradcy klienta w aktywizacji zawodowej klientów Powiatowego Urzędu Pracy oraz diagnozowane zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnym rynku pracy

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  
Urzędów Pracy, 
Szczególnie: specjalistów ds. szkoleń, pośredników pracy
Termin:  15-19 września   Miejsce: Zakopane   cena: 1950zł

Przyjazd 15.09 od godz. 15.00, rozpoczęcie zajęć godz.17.00. Zakończenie szkolenia 19.09  godz.11.00

 
Cel: Zapoznanie uczestników szkolenia z rozwiązaniami w zakresie skutecznej aktywizacji klientów urzędu w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 
Program szkolenia:
 1. Podział kompetencji między poszczególnymiw ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej– przejrzystość realizacji zadań.
 2. Metody diagnozowania i profilowania klientów urzędu pracy.
 3. Dobre praktyki w profilowaniu klientów podejmowane w innych krajach Europy.
 4. Doradca klienta jako nowy wymiar pracy z klientem.
 5. Zasady planowania i dokumentowania ścieżki aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 6. Przepływ informacji między doradcą klienta a innymi stanowiskami w ramach CAZ oraz innymi komórkami jako gwarant skutecznej realizacji procesu aktywizacji zawodowej.
  1. Podstawy prawne realizacji usług szkoleniowy w urzędzie pracy.
  2. Badanie zapotrzebowania na szkolenia.
  3. Model diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnym rynku pracy.
  4. Rola badań ankietowych w diagnozowaniu zapotrzebowania na poziomie powiatowych rynków pracy.
  5. Narzędzia analizy danych dla potrzeb diagnozowania.
  6. Opracowywanie i upowszechnianie informacji o możliwościach i zasadach korzystania ze szkoleń realizowanych przez urząd pracy.
  7. Tworzenie planu szkoleń w urzędzie pracy.
  8. Zasady ustalania zakresu tematycznego i określania jakości oferowanych szkoleń.
  9. Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych mających realizować usługę szkoleniową.
  10. Opracowywanie projektu umowy szkoleniowej.
  11. Postępowanie w przypadku nie przestrzegania warunków umowy przez strony.
  12. Ustalenie kryteriów doboru kandydatów.
  13. Prawa i obowiązki osoby kierowanej.
  14. Obieg dokumentów przy organizacji szkoleń.
  15. Obszar współpracy specjalisty ds. rozwoju zawodowego w zakresie organizacji szkoleń z innymi kluczowymi stanowiskami w ramach CAZ.
  16. Reguły prowadzenia dokumentacji szkoleniowej.
  17. Monitoring, badanie efektywności i skuteczności szkoleń grupowych oraz indywidualnych.

 

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć, przerwy kawowe.
 
Po wcześniejszej rezerwacji istnieje możliwość prywatnego przedłużenia pobytu po szkoleniu.
 
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,