Trening umiejętności nawiązywania kontaktu z pacjentem uzależnionym

Nazwa szkolenia:   Trening umiejętności nawiązywania kontaktu z pacjentem uzależnionym

Szkolenie przeznaczone dla pracowników: UMiG, MOPS, PCPR, instytucji pomocy społecznej
szczególnie: psychologów, terapeutów, nauczycieli, pielęgniarek, wolontariuszy, pracowników socjalnych, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej.
Termin I:  30.10.2018          Miejsce:  Łódź     cena: 429zł
Termin II:  29.11.2018          Miejsce:  Kraków   cena: 429zł

 
Cel:  zwiększenie skuteczności działąń terapeutycznych w pracy z osobami uzależnionymi
 
Program szkolenia:
I. Obraz człowieka uzależnionego, zgłaszającego sie po pomoc;
stan emocjonalny osoby uzależnionej, funkcje używki, charakterystyka osoby uzależnionej,
czynniki wzmacniające i osłabiające motywację, organizacja sesji wstępnej.
 • uczucia towarzyszące pierwszym godzinom treningu
 • „ślepiec” prowadzony za rękę, głosem przewodnika, samodzielny ale asekurowany.
 • rozmowa wstępna terapeuta – pacjent w parach, na forum grupy
II. Proces zdrowienia w terapii uzależnień, charakterystyka porównawcza;

 • proces zdrowienia w lecznictwie odwykowym wg. J.Melibrudy:

        etapy procesu zdrowienia,

        fazy procesu zdrowienia,

 • czynniki leczące w procesie terapii wg J.Czabały:

        koło zmian,

        etapy procesu przemian.

III. Rola diagnozy wstępnej w terapii uzależnie: definicja diagnozy wstępnej i jej funkcji w procesie terapii,

 • kryteria uzależnień wg ICD10,
 • fazy rozwoju choroby: alkoholowej, nikotynowej, narkomanii,
 • rodzaje i rola testów w procesie diagnostycznym.

Ćwiczenia: zbierania i analizowania informacji o pacjencie

 • ćwiczenia umiejętności obserwowania pacjenta,
 • wywiad amnestyczny,
 • ćwiczenie umiejętności rozpoznawania symptomów zespołu zależności,
 • ćwiczenie umiejętności posługiwania się kwestionariuszami faz rozwoju choroby/nikotynowej i alkoholowej/,
 • opis przypadku na podstawie zebranych informacji.
 
(zainteresowanym wysyłamy szczegółowy opis szkolenia )
 
 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika: cena
cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, serwis kawowy, materiały do zajęć.
  
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91