Pomoc de minimis

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy, Urzędów Miast i Urzędów Gmin

Nazwa szkolenia:

Pomoc de minimis

Cele szkolenia:

• dostarczenie pogłębionej i kompleksowej wiedzy o warunkach i trybie uzyskiwania pomocy publicznej w tym pomocy de minimis,

• pogłębienie wiedzy dotyczącej beneficjentów pomocy publicznej,

• nabycie praktycznych umiejętności z zakresu pomocy publicznej.

Termin: 1-2 lipca  2019           Miejsce: Jastrzębia Góra           Cena: 1149zł brutto

Przyjazd 30.06 po południu. Rozpoczęcie zajęć 1.07. godz. 9.00. zakończenie 2.07. godz. 15.00

Szczegółowy program szkolenia:

  1. Czym jest pomoc publiczna (podstawowe pojęcia związane z pomocą publiczną),
  2. Analiza przesłanek wystąpienia pomocy zgodnie z art. 107 ust. 1 TFUE:

ü  pochodzenie środków,

ü  przysporzenie,

ü  selektywna korzyść,

ü  zakłócenie konkurencji,

ü  wpływ na handel.

  1. Rodzaje i tryby udzielania pomocy publicznej (test pomocy publicznej):

ü  Pomoc regionalna, horyzontalna i sektorowa,

ü  Pomoc indywidualna a program pomocowy,

ü  Pomoc na ratowanie i restrukturyzację,

ü  Omówienie katalogu beneficjentów pomocy publicznej wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy (badanie trudnej sytuacji ekonomicznej z uwagi na formę prowadzenia działalności gospodarczej, wykluczenia z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej),

ü  Porównanie definicji pracodawcy oraz beneficjenta pomocy publicznej wraz ze konsekwencjami wynikającymi z zaklasyfikowania podmiotu do jednej z ww. kategorii.

  1. Warunki udzielania pomocy de minimis,
  2. Zasady proceduralne dotyczące udzielania pomocy publicznej,
  3. Realizacja projektu zgodnie z zasadami pomocy publicznej,
  4. Kumulacja pomocy na subsydiowane zatrudnienie (omówienie praktycznych przypadków kumulacji pomocy),
  5. Konsekwencje związane ze zwrotem pomocy publicznej udzielonej beneficjentowi. 

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN

Cena szkolenia 

1149 brutto od uczestnika (cena zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, wyżywienie, nocleg w pokojach 2-3 osobowych, serwis kawowy, materiały do zajęć).

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.