Pośrednik Pracy jako kluczowy pracownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy

Nazwa szkolenia:   

Pośrednik Pracy jako kluczowy pracownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  publicznych służb zatrudnienia zainteresowanych tematyką szkolenia

szczególnie: pośredników pracy

 I Termin:
7-10 lipca 2015   Miejsce:  Kołobrzeg   cena:1750zł

Przyjazd 07.07 od godz. 12.00, rozpoczęcie zajęć godz. 14.00.

Zakończenie szkolenia 10.07  godz. 14.00

 II Termin:
22 – 25 września 2015 Miejsce:  Jastrzębia Góra cena: 1800 zł

Przyjazd 22.09 od godz. 12.00, rozpoczęcie zajęć godz. 14.00.
Zakończenie szkolenia 25.09  godz.14.00

 
Cele:  

– nabycie wiedzy z zakresu współpracy pośrednika pracy z innymi pracownikami PUP

– udział pośrednika pracy w przygotowaniu Indywidualnego Planu Działania

– kształcenie umiejętności i doskonalenie doboru metod i form prowadzenia pośrednictwa pracy

– wykształcenie profesjonalnej postawy w pracy pośrednika pracy

-nabycie umiejętności pozyskiwania i wykorzystania danych o rynku pracy

 Program szkolenia:

1. Pośrednictwo pracy w publicznych służbach zatrudnienia

– Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz standardy a realizacja zadań w zakresie pośrednictwa pracy

2. Pozyskiwanie i wykorzystywanie danych o rynku pracy dla potrzeb pośrednictwa pracy

– Analiza rynku pracy, ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy, monitoring rynku pracy

3. Obsługa bezrobotnych, w tym bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Udział pośrednika pracy w przygotowywaniu Indywidualnych Planów Działania

– Diagnozowanie potrzeb, motywowanie i dobór odpowiednich metod aktywizacji osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy

4. Kontakty z pracodawcami

– Ugruntowienie wiedzy z zakresu obsługi pracodawców

5. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi na rzecz podniesienia skuteczności pośrednictwa pracy

– Poznanie obszarów działalności wybranych podmiotów zewnętrznych, aby móc podjąć z nimi współpracę

 
(zainteresowanym wysyłamy szczegółowy opis szkolenia )
 
 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika:
cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć, przerwy kawowe.
 
Po wcześniejszej rezerwacji istnieje możliwość prywatnego przedłużenia pobytu po szkoleniu.
 
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,