Radzenie sobie z emocjami i stresem w kontakcie z klientem przejawiającym zaburzenia psychiczne

Nazwa szkolenia:   

Radzenie sobie z emocjami i stresem

w kontakcie z klientem przejawiającym zaburzenia psychiczne

czyli….

jak być zrelaksowanym, wypoczętym i wydajnym w pracy, po trudnych kontaktach z klientami?

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  

Urzędów Pracy, UMiG, PCPR, Ochotniczych Hufców Pracy, Agencji Zatrudnienia,  Biur Karier,

szczególnie:

doradców zawodowych, pośredników pracy, specjalistów ds. rozwoju zawodowego

pracowników Działu Ewidencji Świadczeń, inspektorów, konsultantów, pracowników pomocy społecznej

Oraz: urzędników obsługujących klientów 

Termin:  25 listopada 2014          Miejsce:  Łódź      cena: 280zł

Zajęcia realizowane w godzinach 9.00-16.00

 
Cel:  

radzenie sobie z sytuacją trudną i z własnymi emocjami podczas kontaktów z klientem przejawiającym zaburzenia psychiczne

Szkolenie ma pomóc tym osobom, które w swojej pracy mają kontakt z klientami trudnymi, agresywnymi, niejednokrotnie przejawiającymi zaburzenia psychiczne. Świadomość rozpoznawania takich osobowości i umiejętne przeprowadzanie rozmów umożliwia uniknięcia często dużych kosztów własnych w postaci ubytku dobrej energii, koncentracji i motywacji w ciągu dnia do dalszej pracy.

 Program szkolenia:

1. Nieprawidłowości psychiczne występujące u ludzi zdrowych.

          rozkojarzenie myślenia, złudzenia w procesie spostrzegania, omamy, objawu o cechach fobii.

2. Klient z zaburzeniami psychicznymi.

          czynniki warunkujące prawidłowe czynności psychiczne, czynniki powodujące zakłócenia, zachowania klientów trudnych.

3. Objawy zaburzeń psychicznych.

          zaburzenia spostrzegania i myślenia, zaburzenia pamięci i uwagi, psychopatologia emocji, zaburzenie aktywności i działań ruchowych

4. Charakterystyka poszczególnych rozpoznań.

          klasyfikacja zaburzeń psychicznych, psychozy (paranoja, schizofrenia, choroby afektywne), nerwice (zaburzenia lękowe, zespół natręctw, nerwica histeryczna, nerwica depresyjna), zaburzenia osobowości (psychopatia, uzależnienia, zaburzenia seksualne), upośledzenia umysłowe.

5. Metody postępowania z osobami przejawiającymi zaburzanie psychiczne.

          opanowanie gwałtownych zachowań petentów, sposoby łagodzenia konfliktów, udzielanie wskazówek klientom w trudnej dla nich sytuacji, prowadzenie rozmów z osobami chorymi, udzielanie pierwszej pomocy w ramach kompetencji pracownika.

6. Skutki stresu wynikające z kontaktów z trudnymi klientami.

– reakcje na stres: fizjologiczna, emocjonalna, behawioralna i poznawcza,

7. Proces radzenia sobie z sytuacją trudną

– cele i strategie radzenia sobie ze stresem, radzenie sobie zorientowane na problem, radzenie sobie zorientowane na emocje, poczucie kontroli osobistej, kontrola behawioralna i poznawcza.

8. Psychologiczne techniki kontrolowania stresu:

– mechanizmy obronne osobowości, działania o charakterze terapeutycznym.

.

 
(zainteresowanym wysyłamy szczegółowy opis szkolenia )
 
 
Uczestnikom wystawiamy certyfikat z uczestnictwa w szkoleniu 
 
Cena szkolenia od uczestnika: cena
cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, obiad, materiały do zajęć, przerwy kawowe.
 
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,