Praca z klientem przejawiającym zachowania samobójcze lub samookaleczającym się

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Miast i Gmin, MGOPS, PCPR, DPS, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Ośrodków Socjoterapii, Świetlic Środowiskowych, Punktów Konsultacyjnych, Organizacji Pozarządowych

szczególnie:

urzędników obsługujących klientów/petentów oraz nowych / nowoprzyjętych pracowników

a także: Kierowników i Kadry Zarządzającej

Nazwa szkolenia:   

Praca z klientem przejawiającym zachowania samobójcze lub samookaleczającym się.

Pomoc psychologiczna dla osób chorych przewlekle i będących
w żałobie.

 
Termin I: 22-23.02.2018          Miejsce: Łódź     cena: 749 zł
Zajęcia odbędą się w godzinach 09:00-16:00
 
Termin II: 27.02.2018          Miejsce: Warszawa      cena: 439 zł
Zajęcia odbędą się w godzinach 09:00-16:00
 
Termin III: 28-29.03.2018          Miejsce: Warszawa      cena: 879 zł
Zajęcia odbędą się w godzinach 09:00-16:00
 
Termin IV: 30.03.2018          Miejsce: Łódź      cena: 349 zł
Zajęcia odbędą się w godzinach 09:00-16:00
 
 
Program szkolenia:
  1. Kryzys i interwencja kryzysowa:

          podejście teoretyczne i definicje;

          teorie kryzysu /analityczne, poznawcze, systemowe;

          specyfika interwencji kryzysowej;

          diagnoza w interwencji kryzysowej – techniki i narzędzia;

          działania interwencyjne, procedury stosowane w skutecznej interwencji kryzysowej;

          zagadnienia bezpieczeństwa i granic w interwencji kryzysowej .

  1. Interwencje w zakresie pomocy klientom przejawiającym zachowania samobójcze lub samookaleczającym się:

          epidemiologia, rodzaje zachowań suicydalnych;

          ocena zagrożenia samobójczego u osób przeżywających kryzys, czynniki indywidualne, rodzinne, środowiskowe;

          specyfika kryzysu suicydalnego, diagnoza zagrożenia;

          prowadzenia interwencji wobec osób z myślami i zamiarami samobójczymi, po próbach samobójczych;

          interwencja wobec rodziny po zamachu samobójczym;

          zachowania autoagresywne młodzieży (motywy, rodzaje, sposoby radzenia sobie)

  1. Kryzys utraty osoby bliskiej:

         dynamika procesu żałoby;

     zjawiska patologiczne w przebiegu procesu / zablokowanie, wycofanie się, żałoba odroczona, reakcja zniekształcona, patologiczna identyfikacja;

          mechanizmy dysfunkcji w procesie przeżywania utraty;

          zjawisko żałoby antycypowanej;

          interwencja i terapia w sytuacji traumatycznej żałoby.

 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 

Cena szkolenia 349 zł oraz 439 zł zawiera: cena udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć, obiad.

Cena szkolenia 749 zł oraz 879 zł zawiera: cena udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

 
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212, ebiuro@creator.edu.pl