Sztuka skutecznej komunikacji interpersonalnej

Nazwa szkolenia:   Sztuka skutecznej komunikacji interpersonalnej

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  Urzędów, Instytucji pomocy społecznej , organizacji pozarządowych, MOPS, PCPR, DPS, placówek szkolnych, itp.

Termin:  19.10- 20.10 2013         Miejsce:  Łódź      cena: 350zł
sobota: 11.00-14.30 i 15.30 -19.00,
niedziela: 9.00-15.00  

 
Cel:  : zwiększenie wiedzy, umiejętności oraz kształtowanie postaw w zakresie efektywnej i skutecznej komunikacji interpersonalnej
 
 
Forma pracy:
 • Dyskusje mające na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów
 • Gry i ćwiczenia symulacyjne wpływające na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań uczestników
 • Studium przypadku umożliwiające analizowanie i rozwiązywanie trudnych sytuacji dotyczących specyfiki zawodowej uczestników szkolenia
 • Warsztaty w podgrupach dające możliwość efektywnej pracy w oparciu o doświadczenie zawodowe
 • Mini wykłady, podczas których jest przekazywana wiedza teoretyczna dotycząca omawianych zagadnień, uzupełniające i porządkujące posiadaną wiedzę 
Szczegółowe zagadnienia:
 1. Komunikacja interpersonalna. Schemat komunikowania się i kanały komunikacji. Rodzaje komunikacji. Narzędzia skutecznej komunikacji (mini-wykład + ćwiczenia praktyczne)
 2. Osoba prezentera – jak się przedstawić? Poznanie mocnych i słabych stron, efekt pierwszego wrażenia, praca z głosem i ciałem ( mini-wykład + ćwiczenia praktyczne)
 3. Audytorium – dla kogo prezentuję, wiedza o odbiorcach ( zadania w podgrupach)
 4. Cele prezentacji/wypowiedzi – zasady formułowania, adekwatność ( praca indywidualna)
 5. Struktura wystąpienia/wypowiedzi – jak organizować treść (zadania praktyczne) Zarządzanie czasem na prezentacji, proksemika przestrzeni (mini-wykład )
 6. Sytuacje trudne podczas prezentacji/wypowiedzi – jak sobie radzić (sesja dobrych praktyk) 
Po zakończonym szkoleniu uczestnikom wystawiamy certyfikaty
 
Cena szkolenia od uczestnika: 350
Cena zawiera udział w zajęciach dydaktycznych oraz 2 obiady (II danie)
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,