Zmiany w prawie pracy 2017 r.

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników: 

Urzędów Miast i Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędów Skarbowych, Sądów, Placówek szkolnych, Domów Kultury 

Szczególnie: 

Pracowników Działów Kadr, Kierowników, Dyrektorów 

Nazwa szkolenia:   

Zmiany w prawie pracy 2017 r.

Termin I: 08.11.2017               Miejsce: Łódź                        Cena: 349 zł

Termin II: 23.11.2017              Miejsce: Warszawa              Cena: 440 zł

Termin III: 07.12.2017             Miejsce: Poznań                  Cena: 450 zł

Zajęcia realizowane w godzinach 09.00-16.00

 
Cel szkolenia:
  zapoznanie uczestników z aktualnymi zmianami w prawie pracy
  
Program szkolenia:
 1. Nowe zasady wydawania świadectw pracy i nowe rozporządzenie w sprawie świadectw pracy
 •    Nowe zasady wydawania świadectw pracy,
 •    Zasady odwołanie się od wypowiedzenia do sądu pracy,
 •    Regulacje dotyczące pracodawcy zatrudniających poniżej 50 pracowników

     (regulamin pracy i wynagradzania),

 •    Zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia na umowę o pracę,
 •    Zasady ustalana minimalnego wynagradzania przy umowach zlecenia,
 •    Ewidencja godzin przepracowanych na zleceniu,
 •    Jakie nowe kompetencjo otrzymała PIP w związku ze zmianami zasad   wynagradzania umów zleceń,
 1. Ostatnie zmiany w prawie pracy·Zasady potwierdzania na piśmie warunków umowy o pracę z nowym pracownikiem,
 •  Wykaz dokumentów, które trzeba podpisać przed dopuszczeniem pracownika do pracy,
 •  Akta osobowe pracowników,
 • Zmiany związane z zakazem prac wzbronionych dla kobiet
 • Czy w związku ze zmianami dotyczącymi prac wzbronionych konieczne będą zmiany w regulaminach pracy firm?
 1. Umowy terminowe po zmianach z lutego 2016 r. – przegląd stanowisk urzędowych
 • Czy jest limitowana liczba umów na okres próbny, które można zawrzeć z jednym pracownikiem,
 • Czy przekształci się w umowę na czas nieokreślony umowa terminowa, która przedłużyła się do dnia porodu i w trakcie tego przedłużenia przekroczono 33 miesiące zatrudnienia?
 • Czy zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy może dotyczyć części etatu lub kilku godzin dziennie?
 1. Rodzicielstwo po zmianach z 2016 r.  – przegląd stanowisk urzędowych
 • Zasady wykorzystania odroczonego urlopu rodzicielskiego,
 • Zasady udzielania wydłużonego urlopu rodzicielskiego,
 • Zasada udzielania godzinowej opieki nad dzieckiem pracownikom niepełnosprawnym,
 • Jak ujmować w świadectwie pracy nowe uprawnienia związane z rodzicielstwem.
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 

Cena szkolenia zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, obiad, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć).Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212, e-mail:biuro@creator.edu.pl