Zarządzanie projektami w pracy z Klientami Pomocy Społecznej

Nazwa szkolenia:   

Zarządzanie projektami w pracy

z Klientami Pomocy Społecznej

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  

MOPS-ów, OPS-ów i innych urzędów

 
Termin:  20.10-21.10.2016          Miejsce:  Toruń      cena: 1100 zł

 
Cele: 

  • zaplanowanie działań poprzedzający przygotowanie projektów
  • identyfikacja problemów
  • metody dobór członków zespołu projektowego
  • podział ról w zespole projektowym
Wymagania wstępne dla uczestników:

  •             znajomość roli i zadań publicznych służby zatrudnienia
  •            znajomość narzędzi analizy rynku pracy  
  • znajomość zasad współpracy
 
Program szkolenia:
           1. Działania poprzedzające przygotowanie projektów.

– Pozyskiwanie danych wtórnych i pierwotnych, analizy, wywiady, badania ankietowe, sprawozdania.

           2. Identyfikacja i wizualizacja problemów.

– Metody twórczego myślenia: drzewo decyzyjne, burza mózgów, metoda 635”

3. Budowanie zespołu, role członków zespołu.

– Dobór członków zespołu, znaczenie kompetencji i kwalifikacji członków zespołu w realizacji projektu.

4. Cykl życia projektu.

– Modelu cyklu życia projektu a czynnik czasu.

 

 
(zainteresowanym wysyłamy szczegółowy opis szkolenia )
 
 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika: cena
cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć, przerwy kawowe.
 
Po wcześniejszej rezerwacji istnieje możliwość prywatnego przedłużenia pobytu po szkoleniu.
 
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,