Przygotowanie, realizacja i podnoszenie efektywności IPD dla I, II,III profilu pomocy

Nazwa szkolenia:   

Przygotowanie,  realizacja  i podnoszenie efektywności IPD
dla I, II,III profilu pomocy – procedura, dokumentacja
.

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:
Urzędów Pracy,
szczególnie doradców zawodowych i pośredników pracy
 
Termin:  5-7 Grudnia 2016          Miejsce:  Zakopane      cena: 1550 zł
 
Cele szkolenia: 
 1. Nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu skutecznej współpracy pomiędzy kluczowymi stanowiskami w Centrum Aktywizacji Zawodowej (współpraca na linii doradca klienta – inne stanowiska w ramach CAZ).
 2. Zwrócenie uwagi na realizację właściwej współpracy doradcy klienta
  z pozostałymi stanowiskami w ramach CAZ w celu wdrażania IPD.
 3. Zdobycie wiedzy i umiejętności tworzenia skutecznego i efektywnego Indywidualnego Planu Działania
 
Sposób realizacji:
prezentacja PP, warsztat, konsultacje indywidualne
 
Program szkolenia:
 1. Podział kompetencji między poszczególnymiw ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej – przejrzystość realizacji zadań.
 2. Zasady planowania i dokumentowania ścieżki aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 3. Przepływ informacji między doradcą klienta a innymi stanowiskami w ramach CAZ oraz innymi komórkami jako gwarant skutecznej realizacji procesu aktywizacji zawodowej.
 4. Uświadomienie celu Indywidualnego Planu Działania klientowi i jego roli w realizacji IPD.
 5. Prawidłowa ścieżka osoby bezrobotnej w obrębie IPD w ramach świadczonych usług rynku pracy, z uwzględnieniem profili pomocy.
 6. Zasady współpracy doradcy klienta z innymi stanowiskami w ramach CAZ przy tworzeniu i realizacji IPD.
 7. Indywidualny Plan Działania jako „inna forma pomocy określona w ustawie” – konsekwencje w praktyce.
 8. Warunki zakończenia Indywidualnego Planu Działania.
 9. Monitorowanie IPD, ocena przydatności udzielonej pomocy, bilans IPD, kontrola realizacji.
 10. Plan postępowania z klientami w sytuacjach, gdy dotychczasowy Indywidualny Plan Działania nie przyniósł zamierzonych efektów.

 

 
(zainteresowanym wysyłamy szczegółowy opis szkolenia )
 
 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia: 1550 zł od uczestnika
cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć, przerwy kawowe.
 
Po wcześniejszej rezerwacji istnieje możliwość prywatnego przedłużenia pobytu po szkoleniu.
 
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,