Wyzwania dla doradców klienta na zmieniającym się rynku pracy

Nazwa szkolenia:   

Wyzwania dla doradców klienta na zmieniającym się rynku pracy

Szkolenie przeznaczone dla:osób zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy i pełniących funkcję doradcy klienta indywidualnego lub/i instytucjonalnego.
 

Termin :10.10 – 12.10.2016             Miejsce: Wrocław      cena: 1650 zł
Przyjazd 09.10 od godz. 16.00, rozpoczęcie zajęć 10.10 o godz. 09.00, zakończenie szkolenia 12.10.

 
Cel:
 1. Nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności przez doradcę klienta z zakresu skutecznej aktywizacji osób bezrobotnych.
 2. Zwrócenie uwagi na realizację właściwej współpracy doradcy klienta z pozostałymi stanowiskami w ramach CAZ w celu wdrażania IPD.
 3. Zdobycie wiedzy i umiejętności tworzenia skutecznego i efektywnego Indywidualnego Planu Działania.
opis
 • Wykłady z ćwiczeniami praktycznymi (warsztaty), dyskusje, konsultacje, doradztwo
 
Program szkolenia:
 1. Rola i zadania doradcy klienta wobec osoby bezrobotnej i poszukującej pracy.
 2. Nowe podejście do obsługi klienta w PUP.
 3. Zasady ustalania profilu pomocy oraz ponowne ustalanie profilu pomocy – uzasadnienie i warunki.
 4. Założenia, cele i zasady tworzenia IPD. Elementy składowe IPD.
 5. Droga klienta PUP od rejestracji do zatrudnienia – nawiązanie i podtrzymywanie kontaktu z klientem.
 6. Zasady planowania i dokumentowania ścieżki aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 7. Dobór odpowiednich form pomocy z wykorzystaniem nowych instrumentów rynku pracy.
 8. Monitorowanie IPD, ocena przydatności udzielonej pomocy, bilans IPD, kontrola realizacji.
 9. Modyfikacja
 10. Warunki zakończenia IPD.
 11. Rozmowa doradcza jako najważniejsze narzędzie w pracy doradcy klienta (połączenie ról pośrednika pracy, doradcy zawodowego).
 12. Rola i zadania doradcy klienta instytucjonalnego.
 13. Procedura działania pośrednictwa pracy grupowego (targi pracy, giełdy pracy).
 14. Współpraca doradcy klienta PUP z partnerami rynku pracy (agencje zatrudnienia, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe).
 15. Współpraca pracowników w ramach CAZ.

 

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika: 1650 zł
cena zawiera:
 • udział w zajęciach dydaktycznych,
 • koszt wyżywienia  i zakwaterowania w pokojach 2 lub 3 osobowych,
 • materiały do zajęć,
 • przerwy kawowe.
 
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,