Szkolenia na uprawnienia: elektryczne G1, energetyczne G2, gazowe G3.

Nazwa szkolenia:   

Szkolenia na uprawnienia:

elektryczne G1, energetyczne G2, gazowe G3.

Szkolenie przeznaczone dla pracowników: wszystkich instytucji i firm
szczególnie:osób, którym kończą sie uprawnienia lub chcą nabyć uprawnienia elektryczne G1, energetyczne G2, gazowe G3.
 
Termin :  11.12.2019          Miejsce:  Łódź  
   
cena kursu: 95 zł brutto  cena egzaminu 225 zł

 
Cel: 

Nabycie lub przedłużenie uprawnień elektrycznych, energetycznych i gazowych (G1, G2, G3).

Kursy kończą się egzaminem dającym uprawnienia lub przedłużające uprawnienia przez osoby eksploatujące, dozorujące urządzenia i sieci energetyczne, cieplne oraz gazowe.

Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia sepowskie, których ważność trwa 5 lat.

 
Program szkolenia:

Szkolenia na uprawnienia elektryczne G1

Szkolenie przygotowuje uczestników do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji E i dozoru D urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. Kursy  G1 (elektryczne) są organizowane dla osób pragnących uzyskać bądź też przedłużyć uprawnienia elektryczne.

Uzyskane po jego ukończeniu uprawnienia sepowskie umożliwiają pracę z takimi urządzeniami jak: sieci trakcyjne, oświetlenie miejskie, urządzenia elektrotermiczne i do elektrolizy oraz zespoły prądotwórzce.

Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia sepowskie, których ważność trwa 5 lat.

Zapraszamy firmy do współpracy przy organizacji szkoleń elektrycznych zamkniętych. Szkolenie dostosowujemy do potrzeb klienta, ustalając z nim miejsce, czas trwania i program szkolenia. Przy grupach powyżej 10 osób przedstawiamy korzystne warunki cenowe.

Szkolenia na uprawnienia energetyczne G2

Szkolenia energetyczne G2 przygotowują do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji E i dozoru D urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Szkolenia jest przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych. Na podstawie wiedzy i doświadczenia kursantów komisja państwowa przyznaje uprawnienia G2 (energetyczne) w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu bądź też uprawnienia kontrolno-pomiarowe.

Adresatami kursu są palacze kotłów, serwisanci, instalatorzy, monterzy.

Uprawnienia G2 energetyczne są również wymagane w wielu elektrowniach i elektrociepłowniach na terenie całego kraju.

Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia sepowskie, których ważność trwa 5 lat.

Zapraszamy firmy do współpracy przy organizacji szkoleń elektrycznych zamkniętych. Szkolenie dostosowujemy do potrzeb klienta, ustalając z nim miejsce, czas trwania i program szkolenia. Przy grupach powyżej 10 osób przedstawiamy korzystne warunki cenowe.

Szkolenia na uprawnienia gazowe G3

Kursy dające uprawnienia gazowe G3 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Szkolenia gazowe przygotowują do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji E i dozoru D urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe.

Szkolenia G3 są skierowane do osób chcących uzyskać lub też odnowić uprawnienia gazowe. 

Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia gazowe, których ważność trwa 5 lat.

Szkolenia sepowskie G3 organizujemy dla pojedynczych osób jako szkolenia otwarte jak i w formie szkoleń zamkniętych dla zorganizowanej grupy pracowników. Szkolenia gazowe zamknięte dostosowujemy do potrzeb klienta, ustalając z nim miejsce, czas trwania i program zajęć.Przy grupach powyżej 10 osób przedstawiamy korzystne warunki cenowe.

Ważne!

Nie wymagamy od uczestników szkoleń posiadania wykształcenia kierunkowego!

Komisje Kwalifikacyjne powołane sa przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki!  

Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 790 38 38 39,