Rola doradcy klienta w aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

PUP, UMiG, MOPS

szczególnie: pośredników pracy, doradców zawodowych, pracowników działów szkoleń, pracowników administracji

 

Nazwa szkolenia:   

Rola doradcy klienta w aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 

 
Termin: 21.08-25.08.2017         Miejsce:  Zakopane      Cena: 1 290 zł

Przyjazd 21.08 od godz. 12.00, rozpoczęcie zajęć o godz. 14.00, zakończenie szkolenia  25.08 ok 11.00

 
Cel szkolenia:  
  • przygotowanie pracowników  do  zadań związanych z aktywizacją zawodową. 
 
Program szkolenia:
  1. Sylwetka doradcy klienta: zadania doradcy klienta, nowe formy pomocy: usługi oraz instrumenty rynku pracy.
  1. Trudne sytuacje w pracy doradcy klienta: obszary problemowe w pracy z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy.
  1. Realizacja Indywidualnego Planu Działania: ustalanie indywidualnego planu działania dla poszczególnych grup profilowanych klientów; modyfikacja, przerywanie i zamykanie IPD.
  1. Nowy wymiar pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego: realizacja pośrednictwa pracy – rozmowa z klientem; realizacja poradnictwa zawodowego – prowadzenie rozmów doradczych.
  1. Współpraca doradców klienta z partnerami Urzędu Pracy: Urząd Pracy jako partner pracodawcy; zlecanie działań aktywizacyjnych.
 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 

Cena szkolenia: 1 290 zł od uczestnika (cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć. Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

 

Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212, e-mail:biuro@creator.edu.pl