Warsztat pracy z klientem trudnym (budowanie pozytywnych relacji)

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

URZĘDÓW PRACY, URZĘDÓW, SŁUŻB MUNDUROWYCH,

MOPS, FIRM WINDYKACYJNYCH

M.in .: Inspektorów, komorników, poborców, osób przeprowadzających kontrolę, doradców, konsultantów

urzędników obsługujących klientów, pracowników działu egzekucji

oraz: na stanowiskach związanych z klientami trudnymi, manipulującymi, roszczeniowymi i stosującymi inne formy psychomanipulacji.

Nazwa:

Warsztat pracy z klientem trudnym

(budowanie pozytywnych relacji)

Cel szkolenia:

nabycie umiejętności profesjonalnego zachowania się, związanego z radzeniem sobie w sytuacjach z trudnym klientem.

Termin:8 lipca 2019           Miejsce: Wrocław           Cena: 419 zł brutto

Zajęcia w godzinach 9.00-16.00

Szczegółowy program kursu:

 1. Podstawowe zasady zawiązywania transakcji z klientem

– dynamika relacji interpersonalnych

 1. Najważniejsze narzędzia poznania i rozumienia interesów klienta

– empatia

 1. Cele i modele komunikacji
 2. Zasady poprawnej dyskusji

– tworzenie wiadomości i odpowiadanie na wiadomości, argumentowanie, aktywne słuchanie, parafraza, atak, błędy, bariery.

 1. Klimat porozumiewania się

– tworzenie dobrego klimatu i przekształcanie złego

 1. Typy klientów

-rozpoznawanie,

– techniki postępowania

 1. Negocjacje w pracy z klientem

– wpływ społeczny,

– formy nacisku,

– style negocjowania,

– autoprezentacja,

– ingracjacja

 1. Emocje w kontaktach z klientem
 2. Doświadczenie i stereotypy w relacjach z klientami
 3. Gry klientów i asertywne sposoby radzenia sobie z nimi
 4. Problemy decyzyjne

– racjonalne rozwiązywanie problemów

 1. Cechy osobowości przydatne w pracy z klientem

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN

Cena kursu 419 zł brutto od uczestnika (cena zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, obiad, serwis kawowy, materiały do zajęć).